Powołano Forum Dialogu Onkologicznego

04 Lutego 2019, 13:17 porozumienie umowa uścisk dłoni

Powołano Forum Dialogu Onkologicznego, które ma być przestrzenią do dialogu i skonsolidowania środowisk z różnych dziedzin medycyny zainteresowanych poprawą opieki onkologicznej. Deklarację uczestnictwa złożyło dotychczas kilkanaście organizacji.

Forum ma skupić się na tematach związanych z działaniem sytemu opieki onkologicznej, na styku wielu dziedzin medycyny, aby umożliwić dyskusję specjalistów uczestniczących na różnych etapach opieki onkologicznej.

Jest to inicjatywa międzyśrodowiskowych debat na rzecz polskiej onkologii powołana z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem.

- Kompleksowość i koordynacja profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia, to podstawa nowoczesnej opieki onkologicznej, pewien kanon - mówił prof.  Jacek Fijuth, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Jak podkreślił, powodzenie transformacji systemu opieki onkologicznej w Polsce zależy od porozumienia miedzy wszystkimi jego uczestnikami.

- PTO postawiło sobie za cel stworzenie przestrzeni do dialogu, aby przedyskutować praktyczne aspekty. Celem jest skonsolidowanie środowisk reprezentujących różne dziedziny medycyny zainteresowanych poprawą  opieki onkologicznej i przeniesienie debaty z przestrzeni medialnej - wyjaśnił.

Dodał, że FDO nie będzie formalną organizacją, ale nieformalną inicjatywą skupiającą organizacje, a tematy będą wypracowane przez uczestników dyskusji. Pierwsze spotkanie Forum przewidziano w marcu br.

- Wobec ogromnego wyzwania, jakim są choroby nowotworowe dla społeczeństwa, systemu ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej, niżej podpisani przedstawiciele różnych dziedzin biomedycznych, towarzystw naukowych oraz organizacji pozarządowych, deklarujemy aktywny udział w międzyśrodowiskowej debacie o aktualnych i przyszłych wyzwaniach stojących przed polską onkologią - czytamy w deklaracji na rzecz FDO. Jak podkreślono, forum ma otwartą formułę.

Deklaracje uczestnictwa złożyli przedstawiciele następujących organizacji m.in.  All.Can Polska,  Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej, Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej, Polska Unia Onkologii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Ogólnopolskie Zrzeszenie Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz