Rak piersi w Polsce: rośnie wskaźnik przeżyć

04 Lutego 2019, 15:18 rak piersi mammografia biust amazonka

Z roku na rok poprawiają się rokowania pacjentek dotkniętych nowotworem piersi. W latach 2010-2014 wskaźnik pięcioletnich przeżyć wyniósł 77 proc. i był o 5 proc. lepszy niż w latach 2000-2004 – wynika z raportu „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania” opublikowanego przez Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny.

Najlepsze perspektywy na wyleczenie z raka piersi miały pacjentki mieszkające na Mazowszu, gdzie wskaźnik wyleczalności wynosił aż 80 proc. Równie dobre wyniki sięgające 78 proc. i przekraczające średnią krajową, odnotowano również w paśmie województw nadmorskich - zachodniopomorskim, pomorskim, a także w województwie kujawsko-pomorskim.

W ocenie ekspertów NIZP-PZH najlepszą poprawę wskaźników na przestrzeni 2000-2014 roku uzyskano w województwach łódzkim (poprawa o 10 proc.), małopolskim (poprawa o 8 proc.), warmińsko-mazurskim (poprawa o 7 proc.), podlaskim (poprawa o 6 proc.) oraz lubelskim (6 proc.).

Rak piersi – obok nowotworu gruczołu krokowego oraz czerniaka - należy w Polsce do grupy chorób nowotworowych o stosunkowo dobrych rokowaniach. Co ciekawe w przypadku raka piersi występowało najmniejsze zróżnicowanie między województwami. Największe różnice na poziomie 8-10 proc. wystąpiły pomiędzy województwami mazowieckim, a świętokrzyskim i podkarpackim, gdzie rzeczowne wskaźniki wynosiły odpowiednio 80 proc., 72 proc. i 70 proc.. W pozostałych 13 województwach zróżnicowanie wskaźnika przeżyć wynosiło zaledwie około 3 proc. (odnotowane wskaźniki wynosiły bowiem od 75 proc. do 78 proc.).

Eksperci NIZP w raporcie podkreślili również znaczenie sprawnej diagnostyki i równego dostępu do wystandaryzowanego leczenia. Dostępne są one w ośrodkach tzw. Breast Cancer Units. Pierwszy z nich utworzono w Szczecinie, gdzie bardzo szybko wskaźnik przeżyć wzrósł do poziomu notowanego w województwie mazowieckim.

- Międzynarodowe Towarzystwo Senologiczne zaleca rozszerzenie tego systemu opieki nad pacjentami na wszystkie województwa- czytamy w raporcie.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz