Trzy szpitale skorzystają z funduszy UE na profilaktyka miażdżycy i chorób serca

04 Lutego 2019, 15:39 kasa pieniądze

Kwotą 18 mln złotych dofinansowana zostanie profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca. Pieniądze pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego podzielone zostaną na trzy projekty, które obejmą makroregiony - centralny, południowo – wschodni i północny.

 

Fundusze trafią do trzech placówek - Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie-Aninie oraz Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Projekt Profilaktyka Miażdżycy Tętnic i Chorób Serca jest realizowany w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia (Działanie 5.1 Programy profilaktyczne) dostępnego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

To nie koniec unijnego wsparcia- bowiem do 28 listopada ub.roku zainteresowane ośrodki mogły zgłaszać swój akces do programu – przy czym projekty miały obejmować kolejne trzy regiony tj. wschodni (województwa: lubelskie i podlaskie), zachodni (lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie) oraz śląski (śląskie, opolskie i dolnośląskie).

Na ich dofinansowanie przeznaczono 18,5 mln złotych.

Źródło: MZ

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz