11.02. Rada Przejrzystości oceni kolejne leki

04 Lutego 2019, 16:06 leki pieniądze

Podczas pierwszego lutowego posiedzenia Rady Przejrzystości – zaplanowanego na poniedziałek 11 lutego - eksperci AOTMiT ocenią kolejne leki oraz programy zdrowotne jednostek samorządu terytorialnego. W programie obrad umieszczono pięć molekuł.

Eksperci AOTMiT pochylą się m.in. nad stanowiskiem w sprawie przeciwwirusowego leku Prevymis (letermovir), który zostanie oceniony w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń. Natomiast w przypadku leku Besponsa (inotuzumab ozogamycin) rozpatrzona zostanie zasadność jego finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych we wskazaniu ostra białaczka limfoblastyczna.

Rada Przejrzystości wyda również opinie na temat zasadności objęcia refundacją leków, które zawierają trzy substancje czynne- chodzi o azathioprinum ( we wskazaniu: choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL), cyclophosphamidum (we wskazaniach: choroby autoimmunizacyjne, amyloidoza) oraz colecalciferolum, risedronatum natricum (w profilaktyce osteoporozy posterydowej).

W trakcie posiedzenia przygotowane zostaną również opinie do projektów programów polityk zdrowotnych jednostek samorządu terytorialnego. Ocenie poddane zostaną następujące programy:

  1. „Badania stężenia arsenu w organizmach mieszkańców Gminy Jerzmanowa”.
  2. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych”.
  3. „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z Gminy Nowy Duninów w latach 2019-2021 realizowany przez Gminę Nowy Duninów”.
  4. „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8 i 9 lat z terenu Gminy Kobierzyce w latach 2019-2021”.

Źródło: AOTMiT

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz