Wycena świadczeń: ważne terminy w marcu i czerwcu

06 Lutego 2019, 15:33 e-zdrowie

Niedawno informowaliśmy o rozwiązaniu jednego z ministerialnych zespół, który miał się zająć efektywnością w ochronie zdrowia. Zespołem kierował osobiście minister. Spytaliśmy o rekomendacje i efekty. Jednym z nich ma być zakończenie do 31 marca 2019 r. wyceny JGP w instytutach, natomiast do końca czerwca przygotowane zostaną propozycje dla części klinicznej projektu. 

W odpowiedzi na nasze pytania Ministerstwo Zdrowia przesłało podsumowanie prac Zespołu Zadaniowego „Efekt Zdrowie”

Zespół Zadaniowy „Efekt Zdrowie” powołany został zarządzeniem Ministra Zdrowia z 13 kwietnia 2018 r., a jego prace zostały zakończone 23 stycznia 2019 r.

Głównym jego zadaniem było wypracowanie koncepcji poprawy efektywności systemu ochrony zdrowia, w szczególności w obszarach, takich jak optymalizacja procesów; e-usługi i Business Intelligence.

Funkcję Przewodniczącego Zespołu pełnił Minister Zdrowia – Łukasz Szumowski, a Zastępcy Przewodniczącego –  Janusz Cieszyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwa Zdrowia odpowiedzialny za sprawy związane z informatyzacją sektora zdrowia.

Pięć posiedzeń w zeszłym roku

W ramach pięciu posiedzeń, które odbyły się w 2018 r. zespół podsumowywał prowadzone działania dotyczące m.in. ustalenia kosztów rzeczywistych świadczeń leczenia szpitalnego w 14 instytutach badawczych i szpitalach klinicznych nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia, których celem ma być wypracowanie rekomendacji dotyczących nowego modelu taryfikacji świadczeń gwarantowanych, a następnie ustalał kierunki dalszych działań.

Do końca 2018 r. w ramach tego strumienia prace koncentrowały się na zbieraniu przez AOTMiT danych kliniczno-kosztowych i finansowoksięgowych w tych instytucjach. Wyniki tej części projektu zostały zaprezentowane w grudniu zeszłego roku Ministrowi Zdrowia.

Jakie dalsze działania?

- Aktualnie w Ministerstwie Zdrowia w ramach wyznaczonych kierunków działań, realizowana jest praca nad pogłębioną analizą kliniczną w instytutach, których część również weźmie udział w pilotażu w sprawie standardu rachunku kosztów, ogłoszonym już przez AOTMiT. Prace odnoszące się do wyceny świadczeń szpitalnych rozliczanych w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów dla Instytutu Kardiologii zostały już zakończone. Do 31 marca 2019 r. planowane jest zgodnie z opracowanym harmonogramem zakończenie II fazy projektu skoncentrowanej na wycenie JGP we wszystkich pozostałych instytutach, natomiast do końca czerwca br. przygotowane zostaną propozycje dla części klinicznej projektu. Zaprezentowane zostaną również wyniki analiz odnoszących się do zróżnicowania kosztów w zależności od stanu ciężkości pacjenta - informuje MZ. 

Informatyzacja

Zespół „Efekt Zdrowie” podjął działania mające na celu stworzenie jednego punktu kontaktu pacjenta z systemem ochrony zdrowia – tzw. Internetowego Konta Pacjenta (IKP), w tym pracował nad określeniem zakresu informacji prezentowanych w IKP i uruchamianiem w IKP kolejnych elementów e-Usług (e-Recepta, eSkierowanie). Opracowano m.in. koncepcję prezentacji na platformie www.pacjent.gov.pl danych pochodzących z Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP), administrowanego przez NFZ.

Działania antyfraudowe

Kolejne działania objęły określenie i zrealizowanie analiz na zbiorach danych NFZ pod kątem istniejących w systemie ochrony zdrowia i możliwych do wykrycia nadużyć. Wykonane analizy wykazały obszary nadużyć w systemie zdrowia pod wieloma aspektami. Po przeanalizowaniu wyników zaproponowanych analiz, zostały wytypowane te analizy, które powinny się odbywać cyklicznie w ramach działań anty-fraudowych. Algorytmy wyliczania zostały zaimplementowane w systemach i są wykorzystywane przez NFZ. W drugim kroku podjęto współpracę przez NFZ i CSIOZ, mającą na celu utworzenie centralnej hurtowni danych, dzięki której możliwe będzie dalsze prowadzenie szeroko zakrojonych analiz przez różne instytucje funkcjonujące w tym systemie.

Aleksandra Kurowska

Zobacz również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz