Projekt MZ: Fizjoterapia w ramach działalności leczniczej

07 Lutego 2019, 12:09 fizjoterapia fizjoterapeuta rehabilitacja

W czwartek (7 luty) do konsultacji publicznych skierowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą umożliwiając tym samym fizjoterapeutom wpisywanie praktyki zawodowej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2219), umożliwiono fizjoterapeutom wykonywanie zawodu w ramach praktyk zawodowych. Wprowadzono obowiązek wpisu praktyki zawodowej fizjoterapeutycznej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, na zasadach takich jak dla praktyk zawodowych lekarzy i pielęgniarek. - Nowe brzmienie upoważnienia ustawowego wymaga wydania nowego rozporządzenia, w ten sposób aby umożliwić fizjoterapeutom wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - argumentuje zasadność projektu ministerstwo.

Organem prowadzącym rejestr jest Krajowa Rada Fizjoterapeutów. - W związku z powyższym, konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia, z uwzględnieniem danych, jakim powinien zawierać wniosek o wpis fizjoterapeuty do rejestru oraz danych, jakie powinna zawierać księga rejestrowa - czytamy w uzasadnieniu ministerstwa. 

źródło: RCL

 Zobacz również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz