Pracodawcy RP: pacjenci tracą na metodologii liczenia MZ dot. 6 proc. PKB

07 Lutego 2019, 15:31 pieniądze

Na metodologii liczenia Ministerstwa Zdrowia w odniesieniu do ustawy gwarantującej dojście do nakładów na zdrowie w wysokości 6 proc. PKB, tracą pacjenci, a w cztery lata budżet państwa zaoszczędzi 36,5 mld zł – oceniają Pracodawcy RP. Podkreślają ponadto, że nie dojdziemy też do 6 proc. PKB.

Na metodologii liczenia Ministerstwa Zdrowia w odniesieniu do ustawy gwarantującej dojście do nakładów na zdrowie w wysokości 6 proc. PKB, tracą pacjenci, a w cztery lata budżet państwa zaoszczędzi 36,5 mld zł – oceniają Pracodawcy RP. Podkreślają, że nie dojdziemy też do 6 proc. PKB.

Według nich, metodologia MZ nie jest tożsama z metodologią przyjętą w Narodowym Rachunku Zdrowia i przez Eurostat, stąd dane dostępne w statystykach europejskich są inne.

Chodzi o zapis w ustawie, według którego wartość PKB jest ustalana na podstawie wartości określanej w obwieszczeniu prezesa GUS wydawanym na podstawie art. 5 ust. z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto, według stanu na dzień 31 sierpnia. Wartość PKB w obwieszczeniu GUS publikowanym w okolicach maja jest podawana za rok poprzedni.

Inaczej więc przedstawia się poziom nakładów jako proc. PKB jeżeli wysokość wydatków na ochronę zdrowia z danego roku odniesie się do PKB z danego roku, a inaczej w zestawieniu z PKB sprzed roku lub dwóch lat.

Pracodawcy RP podają, że jeżeli zestawimy wydatki PKB na zdrowie obliczone według metodologii MZ do PKB z tego samego roku to wynosi ono:

2016 r. – 4,37 proc.

2017 r. – 4,4 proc.

2018 r. – 4,39 proc.

2019 r.  – 4,44 proc.

Według pracodawców, dzięki przyjętej metodologii w 2018 r. i w 2019 r. wzrost budżetu NFZ wynikający ze wzrostu gospodarczego realizował założenia ustawy. Pierwsza dotacja będzie zaś potrzebna dopiero w 2020 r. Jednocześnie Pracodawcy RP alarmują, że do 6 proc. PKB nigdy nie dojdziemy.

Jak wskazują w 2019 r. wydamy ok. 4,44 proc. PKB na zdrowie lub 4,86 proc. PKB z 2017 r. lub 5,3 proc. PKB z 2015 r. lub np. 6,7 proc. PKB z 2010 r.

Zwracają ponadto uwagę, że wzrost budżetu NFZ już nie kompensuje kosztów zawartych porozumień dotyczących wzrostu wynagrodzeń, a trwają rozmowy z kolejnymi grupami zawodowymi.

 

Jak zapisy interpretuje MZ?

Algorytm obliczania corocznej wartości środków na ochronę zdrowia budzi wątpliwości także ekspertów z firmy FORMEDIS Sp. z o.o. Sp.k. Zwrócili się więc w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wyjaśnienie interpretacji zapisów ust. 2 art 131 c Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.  o zmianie ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz wyjaśnienie algorytmu obliczania corocznej wartości środków na ochronę zdrowia.

Jak podkreślili na posiedzeniu senackiej komisji zdrowia (22 stycznia 2019 r.), Pan Minister poinformował, że łączne nakłady na ochronę zdrowia n w 2019 r. wyniosą ok. 97,6 mln zł i że jest to o 7,6 mld zł więcej niż w 2018 r (co oznacza, że nakłady na ochronę zdrowia w 2018 r. wyniosły ok. 90 mld zł).

- Jednocześnie Pan Minister stwierdził, że mimo iż ustawa przewiduje w 2019 r. nakłady na zdrowie w wysokości 4,86 proc. PKB, to wyniosą one 4,92 proc. wartości PKB, ale wartości PKB z 2017 roku, a nie prognozowanej wartości PKB na 2019 rok - wskazano w piśmie.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz