Dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej we wszystkich placówkach UE?

07 Lutego 2019, 13:02 dokumentacja medyczna tajemnica lekarska

Komisja Europejska przedstawiła zalecenia, które ułatwią bezpieczny dostęp do dokumentacji medycznej i wymiany danych między placówkami krajów członkowskich, przy zachowaniu pełnej zgodności z RODO.

 

Państwa członkowskie zaczęły już umożliwiać dostęp do niektórych elementów elektronicznej dokumentacji medycznej i ich wymianę pomiędzy krajami. Od 21 stycznia 2019 r. obywatele Finlandii mogą przy użyciu elektronicznych recept kupować leki w Estonii, a luksemburscy lekarze wkrótce będą mieli dostęp do kartotek pacjentów z Czech - informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Wielu obywateli państw unijnych ma jedynie ograniczony dostęp cyfrowy do swojej dokumentacji elektronicznej lub nie ma go w ogóle. Wydane w środę przez KE zalecenia mają pomóc w zmianie tej sytuacji.

KE chce, by państwa członkowskie rozszerzyły zakres tych prac o trzy nowe obszary dokumentacji medycznej: badania laboratoryjne, sprawozdania z wypisów ze szpitala oraz obrazowanie i sprawozdania z obrazowania. Inicjatywa tworzy też warunki dla opracowania specyfikacji technicznych, które będą zawsze stosowane do wymiany dokumentacji medycznej.

Aby rozwijać wymianę informacji, powstanie wspólny proces koordynacji pomiędzy Komisją a państwami członkowskimi.

źródło: DGP

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz