Nowy z-ca dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji

08 Lutego 2019, 13:09 porozumienie ugoda umowa

W piątek (8 lutego) Ministerstwo Zdrowia powołało nowego zastępcę dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji

Na to stanowisko powołano Joannę Kilkowska, członka Komisji Ekonomicznej MZ, do tej pory pełniącą funkcję z-cy dyrektora Departamentu Polity Zdrowotnej w MZ.

Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach w Ministerstwie Zdrowia miał miejsce nowy podział kompetencji w kierownictwie resortu, uwzględniający też zmianę statutu MZ i części departamentów.

Do podstawowych zadań Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji należy m.in:

  1. prowadzenie postępowań w sprawach objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.);
  2. obsługa i aktualizacja Systemu Obsługi List Refundacyjnych, Systemu Obsługi Importu Docelowego oraz Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi;
  3. w przedmiocie wyrażania przez Ministra zgody na refundację produktów leczniczych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanych na podstawie postępowań, o których mowa w pkt 5;
  4. weryfikacja i zatwierdzanie przekazywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia sprawozdań i rozliczeń w zakresie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dla świadczeniobiorców, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 12 pkt 2-4, 6, 10 i 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.6)) oraz zatwierdzanie merytoryczne rozliczeń, dotyczących finansowania leków wydawanych bezpłatnie osobom cierpiącym na choroby wywołane pracą przy azbeście;
  5. prowadzenie postępowań związanych z zapewnieniem dostępności do leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  6. prowadzenie postępowań z zakresu ratunkowego dostępu do technologii lekowej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

źródło: MZ

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz