Wtorek w pigułce: Rada Ministrów m.in. o sprzedaży wysyłkowej leków

12 Lutego 2019, 8:33 kalendarz

Dziś w Senacie o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia na temat aktualnego stanu oraz finansowania badań patomorfologicznych w Polsce.

O godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Rady Ministrów. W porządku obrad znalazł się projekt noweli ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Celem projektowanej regulacji jest uzupełnienie oraz rozbudowanie istniejących przepisów prawa w zakresie, w jakim służą one przeciwdziałaniu bezprawnym działaniom podmiotów na rynku farmaceutycznym, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji produktów leczniczych oraz wywozu produktów leczniczych deficytowych poza granice kraju. 

Wybrane projektowane rozwiązania:

  1. doprecyzowują kompetencje administracyjne organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, w szczególności w zakresie wydawania decyzji związanych z zezwoleniem na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (wydanie, zmiana, cofnięcie, wygaszenie, unieruchomienie);
  2. doprecyzowują obowiązki podmiotów prowadzących obrót produktami leczniczymi w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych pojawiających się w praktyce organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej
  3. wprowadzają szczególne regulacje dotyczące przenoszenia pomiędzy podmiotami prowadzącymi obrót produktami leczniczymi uprawnień wynikających z posiadanych przez nie zezwoleń na prowadzenie reglamentowanej działalności gospodarczej;
  4. nakładają na przedsiębiorców prowadzących hurtownie farmaceutyczne, którzy zawarli umowę obejmującą czynności objęte zezwoleniem z innym takim przedsiębiorcą obowiązku przekazania kopii takiej umowy do GIF (analogicznie jak ma to miejsce w przypadku wytwórców i importerów) i zamieszczenia stosownej informacji na zezwoleniu na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej;
  5. nadają aptekom szpitalnym uprawnienie do zaopatrywania pacjentów kończących hospitalizację w przypadku, w którym istnieje uzasadnione podejrzenie braku dostępności danego produktu leczniczego na rynku detalicznym;
  6. doregulowują zasady sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza;
  7. wprowadzają możliwości dostarczenia produktów leczniczych i wyrobów medycznych przez farmaceutę do miejsca pobytu osoby niepełnosprawnej;

Projekt dostępny: TUTAJ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz