OZZL do J. Gowina: Rektor WUM nie miał prawa dokonać połączenia trzech szpitali klinicznych

12 Lutego 2019, 9:17 warszawski uniwersytet medyczny WUM

Rektor WUM nie miał prawa swoim zarządzeniem dokonać połączenia trzech szpitali klinicznych, gdyż zgodnie ze Statutem WUM tworzyć, przekształcać i likwidować podmioty lecznicze na wniosek rektora może jedynie Senat - zwraca uwagę Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy.

Zarząd Krawjowy OZZL na prośbę organizacji związkowych działających w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus  w Warszawie, skierował do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, wniosek o pilne stwierdzenie nieważności aktów decyzyjnych ws. połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

W opinii ZK OZZL kwestie połączenia pozostawia wątpliwości prawne co do legalności procesu łączenia szpitali Klinicznych WUM. 

Niezgodność ta polega na tym, że Rektor WUM nie miał prawa swoim zarzadzeniem dokonać połączenia trzech szpitali klinicznych (czyli dokonać przekształcenia i likwidacji podmiotów leczniczych) gdyż zgodnie ze Statutem WUM, który wówczas obowiązywał "Podmioty lecznicze tworzy, przekształca i likwiduje Senat na wniosek Rektora zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej. (...)"

W związku z powyższym KZ OZZL stwierdza, że Uchwała Senatu jest niezgodne ze Statutem, bo nie powinna ona "wyrażać opinii", ale "podjąć decyzję" - czytamy.

Treść listu do ministra dostępna na stronie OZZL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz