E-zdrowie: opublikowano wymogi do e-zleceń, e-skierowań i EDM

12 Lutego 2019, 10:30 e-zdrowie

Są już opublikowane minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla e-zdrowia w zakresie e-recept, e-zleceń, e-zwolnień oraz elektronicznej dokumentacji medycznej. Firmy IT dostały 9 miesięcy na dostosowanie systemów teleinformatycznych do standardów CSIOZ. Przypomnijmy, że recepty mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2019 r., a np. skierowania o rok dłużej. 

W piątek po południu Naczelna Rada Lekarska przygotowała listę niezbędnych korekt w e-zdrowiu, w tym zwróciła uwagę na brak wytycznych, które placówki mogłyby wykorzystać przy zamawianiu oprogramowania i sprzętu związanego z informatyzacją. CSIOZ opublikowało z kolei wytyczne dotyczące komunikacji z systemem P1, systemem NFZ do obsługi zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz oprogramowaniem komunikacyjnym ZUS służącym do odbioru dokumentów elektronicznych.

Dokument dostępny jest tutaj: Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów usługodawców 

 

Jaki internet?

Minimalna przepustowość łącza niezbędnego do komunikacji Systemu Usługodawcy z Systemem P1 to 2 Mb/s. Jak wyjaśnia CSIOZ, przepustowość ta umożliwia odczyt/zapis kilkunastu dokumentów e-recepty w ciągu jednej sekundy (średnio około 24 KB na e-receptę). W przypadku większej liczby użytkowników łącze musi mieć odpowiednio większą przepustowość. Rekomendowana przepustowość łącza umożliwiającego swobodną pracę większej liczbie użytkowników to 90 Mb/s, łącze symetryczne.

 

Co do e-recepty?

System podmiotu wykonującego działalność leczniczą  musi mieć:
1. Wystawienie e-recepty,
2. Weryfikacja pakietu e-recept w P1,
3. Wydruk i ponowny wydruk kodów i kluczy pakietu e-recept,
4. Przeglądanie i pobieranie historycznych e-recept,
5. Anulowanie e-recepty, 6. Pobranie dokumentu anulowania.

System apteki
1. Pobranie i realizacja e-recepty oraz utworzenie i przesłanie do P1 dokumentu realizacji recepty,
2. Ponowne przesłanie dokumentu realizacji (w ramach pracy w trybie offline),
3. Wystawienie, pobranie i realizacja e-recepty farmaceutycznej,
4. Pobranie i realizacja e-recepty na lek recepturowy,
5. Wyszukiwanie dokumentów realizacji,
6. Pobranie dokumentu realizacji,
7. Korekta realizacji e-recepty,
8. Zablokowanie e-recepty,
9. Odblokowanie e-recepty,
10. Anulowanie recepty farmaceutycznej.

Recepty mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2019 r.

E-skierowania

Wystawienie e-skierowania
1. Wystawienie e-skierowania,
2. Weryfikacja e-skierowania w P1,
3. Wydruk i ponowny wydruk kodu i klucza e-skierowania,
4. Przeglądanie historycznych e-skierowań pobranych z P1,
5. Anulowanie e-skierowania,
6. Pobranie dokumentu anulowania.

Realizacja e-skierowania
1. Odmowa realizacji e-skierowania,
2. Przyjęcie e-skierowania do realizacji,
3. Zgłoszenie informacji o braku w dokumentacji,
4. Rezygnacja z realizacji e-skierowania,
5. Zamkniecie realizacji e-skierowania,
6. Przeglądanie historycznych e-skierowań. 

Skierowania mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2020 r.

Elektroniczna dokumentacja medyczna

Publikacja zawiera też informacje o EDM.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dane zawarte w elektronicznej dokumentacji medycznej za pośrednictwem SIM, udostępnia się od dnia 1 stycznia 2021 r.

 

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz