18.02 Rada Przejrzystości ws. leku HUMIRA i programu zapobiegania depresji u dzieci i młodzieży

12 Lutego 2019, 11:04 AOTMiT

Najbliższe posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT zaplanowano na poniedziałek 18.02.2019 r. W planie obrad zaplanowano m.in: lek HUMIRA w ramach ratunkowego dostępu do leków oraz opinia nt. regionalnego programu zwalczania depresji u dzieci i młodzieży. 

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku HUMIRA (adalimumab) we wskazaniu: łupież czerwony mieszkowy (ICD-10: L44.0).

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego: L-Carnitine Crystalline we wskazaniu: deficyt dehydrogenazy acylo-CoA średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych.

Przygotowanie opinii nt. zasadności objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

acidum folicum we wskazaniu: schorzenia reumatyczne – u pacjentów leczonych metotreksatem,
nitrendipinum, amlodipinum we wskazaniu: objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe,
budesonidum we wskazaniu: wirusowe zapalenie krtani u dzieci do 18 roku życia.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinasowanego przez UE w ramach EFS „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania depresji wśród dzieci i młodzieży szkolnej”(Woj. Mazowieckie).

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz