Inspekcja pracy zachęca do szczepienia pracowników

12 Lutego 2019, 12:57 szczepienie

Główny Inspektor Pracy zaapelował do pracodawców o włączenie się w akcję profilaktycznych szczepień przeciwko odrze. Inspekcja pracy chce w ten sposób ograniczać ryzyko zachorowania na odrę wśród osób pracujących.

Rosnąca liczba przypadków zachorowań na odrę skłoniła Państwową Inspekcję Pracy do wydania oficjalnego komunikatu, w którym zachęcają pracodawców i przedsiębiorców do podjęcia działań profilaktycznych i organizacji na terenie zakładów nie tylko szczepień ochronnych. Zdaniem inspekcji niezbędne jest  również podjęcie działań eliminujących narażenie pracowników na szkodliwe czynniki biologiczne, a jeżeli jest to niemożliwe – ograniczenie stopnia tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

- Jednym ze sposobów ograniczenia ryzyka dla czynników biologicznych są szczepienia ochronne przeprowadzane przez pracodawcę i na jego koszt na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności – wskazuje inspekcja pracy. Dlatego też PIP wskazuje, że stosowanie szczepień ochronnych może mieć zasadnicze znaczenie w zapobieganiu zachorowaniom na odrę i nie może być  zastąpione jakimkolwiek innym środkiem ochrony.

Przypomnijmy, że według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny w 2018 r. zanotowano w Polsce 339 przypadków odry, rok wcześniej – 63.

 Zobacz również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz