Minister Rafalska zwróciła się o cykliczne kontrole placówek całodobowej opieki

12 Lutego 2019, 15:43 inwalida senior

O cykliczne prowadzenie działań kontrolnych i nadzorczych w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku zwróciła się do wojewodów minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

W piśmie skierowanym do wojewodów minister Rafalska zwraca o cykliczne prowadzenie działań kontrolnych i nadzorczych w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 - 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.). 

 

Minister prosi ponadto o każdorazowe podejmowanie przez inspektorów czynności kontrolnych, gdy zachodzi jakiekolwiek podejrzenie prowadzenia działalności w zakresie całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku w sytuacji, w której formalnie zarejestrowana działalność ma inny charakter.

 

Zwróciła się także o szybką reakcję i nie lekceważenie żadnych sygnałów dotyczących nieprawidłowości w tych placówkach, pochodzących z listów, zgłoszeń ustnych czy doniesień medialnych. Tylko właściwe i szybkie reagowanie na przejawy omijania wymogów ustawowych pozwoli na wyeliminowanie z tej sfery działalności podmiotów nieuczciwych, dla których priorytetem jest zysk, a nie człowiek.

 

- Najważniejsze jest aby osoby, które przebywają w tego typu placówkach były pod właściwą opieką, miały zapewnione adekwatne do potrzeb usługi oraz by czuły się bezpieczne - czytamy w piśmie.

 

Źródło: MRPiPS

 

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz