Ile wart będzie globalny rynek farmaceutyczny w 2023 roku?

13 Lutego 2019, 16:02 ŚWIAT LEKI

Do 2023 roku wartość światowego rynku leków przekroczy kwotę 1,5 bln dolarów wynika z najnowszych szacunków międzynarodowej firmy analityczne IQVIA. Według analityków w najbliższych pięciu latach skumulowany roczny wskaźnik wzrostu na rynku farmaceutycznym ma wynieść od 3 do 6 proc.

Najnowszy raport firmy IQVIA zatytułowany „The Global Use of Medicine in 2019 and Outlook to 2023 Forecasts and Areas to Watch” nie pozostawia wątpliwości, że branża farmaceutyczna ma się dobrze i w nadchodzących latach nie musi się obawiać się kryzysu. Kluczowymi czynnikami, które w najbliższych latach będą napędzać wzrost rynku farmaceutycznego, będzie nadal rynek farmaceutyczny Stanów Zjednoczonych, a także rynki na których roczna dynamika wzrostu będzie sięgać od 4 do 8 proc.

Japonia i rynek chiński wyhamują

Według prognoz IQVIA do 2023 roku do zera wyhamuje dynamika na rynku japońskim, którego wartość w 2018 roku wyniosła 86 mld dolarów – nastąpi to w głównej mierze na skutek niekorzystnego kursu walut, a także presji na wybór leków odtwórczych. Podobna sytuacja będzie miała miejsce również w Chinach, które w 2018 roku wydały na leki przeszło 137 mld dolarów. Według prognoz do 2023 roku wartość rynku farmaceutycznego w Państwie Środka  wyniesie od 140 do 170 mld dolarów, a jego dynamika spadnie do poziomu 3-6 proc.

Co będzie kluczowe dla wartości rynku?

Istotnym czynnikiem wzrostu na rynku będą nowe produkty oraz wygasająca ochrona patentowa dla leków oryginalnych– będzie to stymulować dynamikę wzrostu na rynkach rozwijających się. Obecne szacunki wskazują, że do 2023 roku co roku na rynku pojawiać się będą średnio 54 nowe molekuły. W tym samym czasie wpływ „strat” rynkowych wynikających z wygasającej ochrony patentowej na rynkach rozwiniętych wyniesie 121 mld dolarów w latach 2019-2023 przy czym aż 80 proc. tychże poniesiona zostanie przez koncerny na rynku amerykańskim. Co ciekawe zdaniem ekspertów IQVIA do 2023 roku konkurencja w obszarze leków biopodobnych będzie aż trzykrotnie większa niż obecnie i pozwoli wygenerować oszczędności rzędu 160 mld dolarów w ciągu najbliższych pięciu lat.

Czego zatem można się spodziewać w nadchodzących latach?

Przede wszystkim globalny wzrost wydatków na leki do 2023 roku uzależniony będzie od sytuacji na rynku Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie będzie napędzany przez nowe produkty i równoważony  przez utratę wyłączności patentowej leków oryginalnych. Analitycy wyliczają, że wydatki na leki w Stanach Zjednoczonych sięgną w 2023 roku ponad 600 mld dolarów.

 AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz