Mapy potrzeb zdrowotnych za 2016 r. już dostępne

14 Lutego 2019, 15:45 stetoskop telefon informatyzacja

Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej informacji o kolejnej akttalizacji  map potrzeb zdrowotnych. Opublikowane dokumenty opierają się na danych za rok 2016 r. i zostały przygotowane dla każdego województwa w zakresie 30 grup chorób. Jednocześnie opublikowano nową edycję map z zakresu onkologii i kardiologii.

 

Aktualizacja map z grudnia 2018 roku obejmuje podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, leczenie szpitalne oraz inne zakresy udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. W porównaniu do poprzednich edycji, zaktualizowane mapy potrzeb zdrowotnych uwzględniają one dodatkowo nowe obszary, na które zwracali uwagę eksperci uczestniczący w pracach nad tworzeniem poszczególnych dokumentów, takie jak jakość udzielanych świadczeń czy ich dostępność dla pacjentów, a także poszerzają inne już przedstawione analizy. W prowadzonych pracach oparto się także na większej liczbie źródeł danych, w tym na danych pochodzących z rejestrów medycznych.

Sama metodyka tworzenia tych dokumentów nie uległa natomiast zmianie.

W procesie aktualizacji map Ministerstwo Zdrowia blisko współpracowało z ekspertami w ramach grup roboczych, poświęconych poszczególnym obszarom. Przed opublikowaniem dokumentów rozesłano je do zaopiniowania do konsultantów krajowych i wojewódzkich.

Mapy po raz ostatni zostały opublikowane dotychczasowej formie, tzn. obszernych, wielostronicowych dokumentów. Od 2019 roku kolejne aktualizacje będą publikowane wyłącznie na ogólnodostępnej platformie cyfrowej. Dzięki automatyzacji procesu przetwarzania danych, ich aktualizowanie zostanie znacząco skrócone. 

źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz