NFZ zmienia regulamin organizacyjny Centrali. Co się zmieni?

15 Lutego 2019, 14:05 NFZ

NFZ opublikował nowelę zarządzenia ws. regulaminu organizacyjnego Centrali NFZ. Departament Informatyki wskazano jako komórkę odpowiedzialną za opracowywanie strategii informatyzacji. Co jeszcze się zmienia?

Chodzi o zarządzenie nr 18/2019/GPF z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie przewiduje wpisanie do regulaminu zasady pozostawiania kopii dokumentacji przy przekazywaniu podmiotom zewnętrznym oryginałów dokumentów. Na kopii ma znajdować się adnotacja pozwalająca ustalić komu przekazano oryginał, kiedy i na jakiej podstawie.

Ponadto wskazano Departament Informatyki jako komórkę odpowiedzialną za opracowywanie strategii informatyzacji. Zaktualizowano także katalog zadań Departamentu Analiz i Strategii.

Źródło: NFZ

BPO

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz