Sześciu na dziesięciu Polaków do specjalisty chciałoby zarejestrować się online

15 Lutego 2019, 16:17 komputer lekarz cyfryzacja informatyzacja e-zla e-zdrowie

Sześciu na dziesięciu Polaków do specjalisty chciałoby zarejestrować się online, ponad 70 proc. - chciałoby otrzymać SMS z terminem następnej wizyty, tylko 17,8 proc. badanych otrzymało e-zwolnienia - wynika z badania ankietowego nt. e-rozwiązań, które wśród pacjentów przeprowadziła firma badawcza Biostat.

Obecnie najczęściej wybierana jest rejestracja telefoniczna na wizytę u lekarza – prawie połowa ankietowanych zarejestrowała się w ten sposób na swoją ostatnią wizytę. Wybór tej formy jest niezależny od wieku badanego, choć preferencje są zgoła inne – aż 60,9 proc. respondentów wolałaby rejestrację online, jednak 32,1 proc. badanych nadal chce pozostać przy rejestracji telefonicznej. 

 

Aż 60,8 proc. respondentów nie otrzymało przypomnienia o wizycie, choć ułatwienie to jest z pewnością cenione przez pacjentów. 70,8 proc. badanych chciałoby otrzymać SMS z terminem następnej wizyty.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna coraz popularniejsza


Niemal połowa badanych, zapytana o sposób sporządzenia dokumentacji medycznej w gabinecie lekarskim odpowiedziała, że specjalista przygotował dokumenty w formie elektronicznej w komputerze. Nadal jednak znaczna część lekarzy przygotowywała dokumentacje w formie papierowej. Wprowadzanie zmian, które przenoszą pracę nad dokumentacja medyczną do komputera, wpływa pozytywnie na ocenę pracy lekarzy wśród pacjentów. Respondenci oceniając pracę lekarza najczęściej stwierdzili, że poświęcił on odpowiednio dużo czasu na dokumentację, rozmowę i badanie.

 

 

e-recepta nadal nie jest popularna


Zaledwie 1,8 proc. badanych potwierdziło, że otrzymało e-receptę. Pacjenci ci w większości (2/3) zostali poproszeni tylko o potwierdzenie swoich danych, aby móc otrzymać receptę, a 14,9 proc. z nich musiała podać wszystkie dane.

 

Papierowe zwolnienie wciąż obecne w gabinetach lekarskich


Nieco mniejszym problemem są zwolnienia lekarskie. Wprowadzenie e-zwolnień sprawia jednak wiele kłopotu lekarzom, którzy nadal drukują zwolnienia lekarskie i przekazują je pacjentom. Badanych, którzy otrzymali papierowy dokument, było aż 82,2 proc. (łączny odsetek osób, które otrzymały zwolnienie wypisane odręcznie lub wydrukowane przez lekarza bądź asystenta medycznego/recepcjonistę).

 

e-dokumenty niewątpliwie stanowią ułatwienie

Pacjenci dostrzegają zalety e-rozwiązań, np. w przypadku e-recepty brak problemów z rozczytaniem lekarskiego pisma i zredukowanie ryzyka wydania niewłaściwego leku do minimum. Pacjenci raczej wysoko oceniając ważność e-dokumentów, jednak można też wnioskować o pewnych obawach np. wobec elektronicznej dokumentacji, głównie wśród osób wykluczonych cyfrowo.

 

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

ja Piątek, 15 Lutego 2019, 22:09
A potem nie przyjść na wizytę i mieć pretensje, że kolejka długa.