Tydzień w pigułce

18 Lutego 2019, 8:47 kalendarz

Wtorek

15:00  –Komisja Zdrowia

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Agencji Badań Medycznych

Środa

8:30  –Podkomisja stała do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie 

Rozpatrzenie informacji na temat oceny sytuacji reumatologii: badania naukowe, wdrożenia, kształcenie specjalistów, sytuacja i problemy pacjentów reumatologicznych

10:30  –Komisja Zdrowia 

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - uzasadnia Minister Zdrowia.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Czwartek

10:00  –Podkomisja stała do spraw zdrowia psychicznego

Rozpatrzenie informacji na temat psychiatrii ludzi starszych

15:00 - Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisja Zdrowia 

Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym wraz ze stanowiskiem Ministra Zdrowia.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz