Leki na łagodzenie kaszlu mogą zaburzać pracę serca

18 Lutego 2019, 10:15 Leki

Wstrzymanie stosowania leków zawierających fenspiryd – takie zalecenia dla całej Europy wydał Komitet ds. Bezpieczeństwa (PRAC) Europejskiej Agencji Leków (EMA). Eksperci EMA wskazują, że zabieg ten jest koniecznym środkiem ostrożności na czas przeprowadzenia skrupulatnej analizy pod kątem wpływu leku na nieprawidłowości w aktywności elektrycznej serca.

 Fenspiryd, stosowany w popularnych lekach na łagodzenie kaszlu, podejrzewany jest o to, że może prowadzić do poważnych zaburzeń rytmu serca. W oficjalnym komunikacie Komitet PRAC wskazał, że wstrzymanie w obrocie leków zawierających substancję czynną, co do której eksperci mają wątpliwości – jest środkiem zapobiegawczym. Jednocześnie przyznali, że wcześniej do organów kontrolnych napływały zgłoszenia o przypadkach zaburzeń rytmu serca u pacjentów, którzy przyjmowali te preparaty.

- W celu zbadania potencjalnego związku pomiędzy fenspirydem a wspomnianymi problemami z rytmem serca, przeprowadzono badania na zwierzętach, które wykazały, że fenspiryd może powodować przedłużanie QT u ludzi - czytamy w komunikacie.

Dlatego też - chcąc wyjaśnić całą sytuację - PRAC zamierza poddać analizie wszystkie dostępne dowody. Na tej podstawie wyda zalecenia dotyczące dalszego postępowania z produktami zawierającymi analizowaną substancję czynną i rozstrzygnie o dopuszczeniu do obrotu leków ją zawierających.

Co dotychczas wiemy o fenspirydzie?

Dane dotyczące bezpieczeństwa wskazują, że leki na kaszel zawierające go mogą powodować nagłe, poważne zaburzenia rytmu serca. Do czasu zakończenia prac nad materiałem badawczym - pacjenci powinni zaprzestać przyjmowania leków zawierających fenspiryd. Jednocześnie chorzy stosujący leki przeciwkaszlowe, co do których pojawiły się wątpliwości, powinni skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, w celu uzyskania porady w zakresie alternatywnych metod leczenia.

Pracownicy służby zdrowia powinni doradzić pacjentom, aby ci zaprzestali przyjmowania leków zawierających fenspiryd. PRAC wskazuje, że wstrzymanie stosowania leków zawierających fenspiryd jest oparte na najnowszych badaniach nieklinicznych (wiązanie kanałów hERG oraz badania na modelach in vitro na zwierzętach), które wykazały, że fenspiryd może potencjalnie wydłużać odstęp QT u ludzi.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz