NRL do MZ: pilnie potrzebna duża debata ws. stomatologii

18 Lutego 2019, 13:41 Stomatologia

Samorząd lekarski chce dużej wielostronnej debaty na temat zgłaszanych do ministerstwa zdrowia problemów w zakresie stomatologii.

Prezes NRL prof. Andrzej Matyja i wiceprezes NRL Andrzej Cisło skierowali do Ministra Zdrowia wniosek o przeprowadzenie dużej, wielostronnej debaty w celu omówienia zgłaszanych Ministrowi oraz podległym MZ urzędom problemów, oraz podjęcia kierunkowych decyzji służących ich rozwiązaniu.

Według samorządu, istnieje pilna potrzeba omówienia najważniejszych dla środowiska lekarzy dentystów kwestii związanym m.in. z warunkami bezpiecznego udzielania świadczeń, stanu świadczeń publicznych, zarówno w aspekcie rażącego niedofinansowania oraz warunków wykonywania umów, a także dostępu lekarzy dentystów do kształcenia podyplomowego.

Jak podkreślono, problemów bieżących narosło tyle, że zwrócenie się do ministra o pilne przeprowadzenie specjalnej debaty uznano za absolutnie niezbędne.

Ponadto Naczelna Rada Lekarska zwróciła się pismami z 11 i 15 lutego br. do Prezesa NFZ o podjęcie szeregu działań związanych ze zmianą wyceny świadczeń stomatologicznych, w tym o:

  • korektę tabeli punktowej w celu zapewnienia odpowiedniej relacji wartości punktowej świadczeń,
  • podniesienie współczynnika korygującego świadczeń udzielanych dzieciom i młodzieży,
  • rozszerzenie zastosowania  tego współczynnika na świadczenia udzielane dzieciom i młodzieży w znieczuleniu ogólnym, jak również o
  • zagwarantowanie w planie finansowym NFZ na rok 2019 odpowiedniego poziomu wydatków na leczenie stomatologiczne.

Źródło: NIL

BPO

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz