Zarządzenie NFZ ws. Programu Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego NFZ

18 Lutego 2019, 15:16 ezdrowie informatyzacja komputer

Centrala NFZ opublikowała w poniedziałek zarządzenie ws. Programu Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego NFZ.

Jak wskazano w uzasadnieniu, celem zarządzenia jest uruchomienie prac przygotowawczych dotyczących Programu wdrożenia kluczowego dla Funduszu systemu informacyjnego/informatycznego ZSI NFZ, którego budowę i wdrożenie przewiduje się w perspektywie kilku najbliższych lat.

"Program jest jednym z kluczowych działań związanych z operacjonalizacją dotychczasowej i nowej strategii Funduszu i powinien wesprzeć zmiany na poziomie organizacyjnym, biznesowym, procesowym i operacyjnym, przewidziane dotychczasową i nową strategią NFZ, w tym na rzecz budowy nowych centrów kompetencyjnych" - czytamy.

NFZ wyjaśnia, że w wyniku realizacji Programu powstać ma zintegrowany system IT dopasowany do struktury oraz nowych zadań jednostki. Dodatkowym efektem programu ma być zniesienie tzw. „vendor lock”. Program ma objąć lub powinien być zsynchronizowany również z innymi kluczowymi inicjatywami prowadzonymi w NFZ, jak np. analiza i mapa procesów.

Zobacz również: Do czego NFZ wykorzysta Big Data?

"Powoływana w tym celu niniejszym zarządzeniem struktura inicjalna Programu obejmuje kilka kluczowych ról, wystarczających na tym etapie do uruchomienia prac przygotowawczych i objęcia de facto Programem osób, które zostały już oddelegowane (bądź zatrudnione) do działań na rzecz Programu i których dotychczasowa i kolejna praca skutkować będzie przygotowaniem Założeń Programu oraz kolejnych jego produktów" - napisano w uzasadnieniu.

Założenia Programu, przewidziane w zarządzeniu mają objąć kluczowe elementy zarządcze Programu, m.in.:

1)    ogólne Uzasadnienia Biznesowe dla Programu;

2)    strukturę organizacyjną oraz podział ról i kompetencji w Programie (docelowa struktury zarządcza i realizacyjna Programu);

3)    Ramy Wytwarzania ZSI NFZ czyli określenie sposobów, standardów, technik i (wskazania) narzędzi, służących do zaplanowania skutecznej realizacji, monitoringu oraz nadzoru nad Programem, w tym w zakresie tzw. zarządzania „zwinnego” (Agile);

4)    budżet, harmonogram ramowy i podział Programu na tzw. transze i projekty;

5)    inicjalne plany i rejestry, zidentyfikowane i wyspecyfikowane w toku przygotowywania Założeń Programu.

Jak wyjaśnia NFZ, struktura inicjalna Programu określona w zarządzeniu, będzie funkcjonować do czasu wyłonienia docelowej struktury zarządczej i realizacyjnej Programu, planowo najpóźniej do 31 maja 2019 r.

Źródło: NFZ

BPO

Polecamy także

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz