Skoordynowany plan rozwoju sztucznej inteligencji w UE- jakie innowacje w zdrowiu?

19 Lutego 2019, 14:42 komputer informatyzacja

Rada ds. Konkurencyjności UE w poniedziałek (18 lutego) przyjęła konkluzje w sprawie skoordynowanego planu dotyczącego rozwoju i wykorzystania sztucznej inteligencji w Europie. Nowa strategia dot. AI powinna zostać wdrożona przed połowa 2019r.

Dyskusja opierała się na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 13-14 grudnia 2018 r., Podczas którego przywódcy UE zgodzili się, że jednolity rynek musi ewoluować, aby w pełni uwzględnić transformację cyfrową.

Rada w trakcie swojego posiedzenia podkreślała kluczowe znaczenie wspierania rozwoju i wykorzystywania sztucznej inteligencji w Europie poprzez zwiększenie inwestycji w zakresie technologii i zastosowań sztucznej inteligencji oraz wzmocnienie współpracy w zakresie badań i innowacji między przemysłem a środowiskiem akademickim w tej dziedzinie. 

Stworzenie europejskiego zbioru bazy danych dla AI

 Uczenie sztucznej inteligencji wymaga gigabajtów danych. Uczenie maszynowe – na którego podstawie rozwija się sztuczna inteligencja- polega na identyfikacji wzorców z dostępnych w bazie danych (Big Data). Następnie AI analizuje każdą informacje na podstawie dostępnego zbioru danych i w oparciu o wcześniej przyjęte wzorce - im większy zasób Big Data tym lepsze wyniki sztucznej inteligencji. Z czasem może ona odkrywać nawet subtelne zależności między dostarczonymi jej danymi.  

Członkowie Rady podkreślają jednak, że przy tego typu projektach, bardzo istotne jest bezpieczeństwo- szczególnie jeśli chodzi o przetwarzanie danych dotyczących opieki zdrowotnej. Przedstawiciele Rady ds. Konkurencyjności chcą, by Europejska Rady Ochrony Danych opracowała specjalne wytyczne dot. kwestii ochrony danych osobowych w kontekście badań naukowych na przypadkach medycznych. - Ułatwi to rozwój przetwarzania Big Data pozyskanych z międzynarodowych badań – czytamy w uzasadnieniu.

Projekty z wykorzystaniem AI w opiece zdrowotnej są szczególnie obiecujące. Tego typu projekt będzie wspierany - w koordynacji z państwami członkowskimi – w 2020 r. za pośrednictwem europejskiego programu "Horyzont 2020" przewidującego utworzenie zintegrowanej bazy obrazów (anonimowa i dobrowolnie udostępniana przez pacjentów). W pierwszej kolejności baza obrazów posłuży sztucznej inteligencji do poprawy diagnozy i leczenia w najbardziej popularnych nowotworach.

-Aby zdobyć zaufanie, które jest niezbędne społeczeństwu do akceptowania i używania sztucznej inteligencji, technologia powinna być przewidywalna, odpowiedzialna, weryfikowalna, szanująca podstawowe prawa i przestrzegająca zasad etycznych. W przeciwnym razie wykorzystanie AI może prowadzić do niepożądanych rezultatów, takich jak tworzenie „efektu echa” gdzie ludzie otrzymują tylko informacje odpowiadające ich opiniom lub nakłaniające do dyskryminacji - podkreślają członkowie Rady sugerując opracowanie globalnych zasad etycznych obejmujących działania nad rozwojem AI. 

JK

Zobacz również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz