Prywatne wydatki na zdrowie - jak wypada Polska na tle innych państw UE?

20 Lutego 2019, 12:05 pieniądze, zapłata, wydatki

W 2017 r. ponad połowa osób (55 proc.) w Unii Europejskiej (UE) zgłosiła, że ​​koszty, które ich gospodarstwo domowe musiało ponieść za opiekę medyczną, nie stanowiła obciążenia finansowego. Z drugiej strony, 11 proc. postrzega takie koszty jako ciężkie obciążenie finansowe dla budżetu domowego. Jak na tle Europy wypadli Polacy?

 

Na poziomie UE odczuwalne obciążenia finansowe opieki medycznej były najbardziej odczuwalne dla osób żyjących w dwuosobowych gospodarstwach domowych, w których co najmniej jedna osoba w wieku 65 lat lub więcej (13 proc. osób w tych gospodarstwach domowych zgłosiło, że opieka medyczna jest dużym obciążeniem finansowym) . Osoby mieszkające w jednoosobowych gospodarstwach domowych (12 proc.), gospodarstwach domowych bez dzieci na utrzymaniu (12 proc.), gospodarstwach domowych z dwiema osobami dorosłymi oraz w gospodarstwach domowych z dziećmi na utrzymaniu (oba 10 proc.) również zgłosiły, że opieka zdrowotna stanowi duże obciążenie dla ich budżetu.

 

Cypr miał największy odsetek osób zgłaszających, że koszty opieki zdrowotnej stanowią duże obciążenie finansowe (39 proc.), a następnie Bułgaria (32 proc.), Włochy (29 proc.) i Łotwa (28 proc.). Stawkę deklarujących duże obciążenie finansowe powyżej 20 proc. mieszkańców zamyka Polska (23 proc.) Natomiast odsetek osób deklarujących, że opłacenie opieki medycznej nie spowodowało żadnych obciążeń finansowych, był największy w Danii, Słowenii i Szwecji (wszystkie 86 proc.), Estonii (85 proc.) i Francji (84 proc.).

Opieka medyczna odnosi się do poszczególnych usług opieki zdrowotnej, takich jak kontrole czy leczenie. Obejmuje opiekę zdrowotną w celach leczniczych, rehabilitacyjnych, psychiczną opiekę medyczną, jak również profilaktyczne usługi medyczne. Opieka stomatologiczna i leki nie były brane pod uwagę w tym zestawieniu.

Opieka dentystyczna

Prawie połowa ludności (48 proc.) w UE nie odnotowała żadnych obciążeń finansowych związanych z kosztami badań dentystycznych lub leczenia. Koszty stomatologiczne były postrzegane jako nieco obciążające budżet gospodarstwa domowego u 35 proc., podczas gdy 17 proc. stwierdziło, że koszty związane z opieką stomatologiczną wiązały się z dużym obciążeniem finansowym.

W tym przypadku opieka stomatologiczna była dużym obciążeniem finansowym dla gospodarstwa ok. 23.4 proc. Polaków, a dla ponad 60 proc. był to odczuwalny koszt. Bardziej zabolały portfele Cypryjczyków(47 proc.), Włochów (39 proc.) , Łotyszów (36 proc.), Hiszpanów (34 proc.) i Bułgarów (28.5 proc.) .

Polacy najbardziej obciążeni cenami leków

Nieco mniej niż połowa (49 proc.) osób zadeklarowała, że ​​płacenie za leki nie stanowiło żadnego obciążenia finansowego dla gospodarstwa domowego. Jednak 39 proc. respondentów stwierdziło, że koszty te stanowią pewne obciążenie finansowe, a 13 proc. uznało, że płacenie za leki stanowi poważne obciążenie finansowe dla gospodarstwa domowego. 

Kraje o największym odsetku osób zgłaszających, że koszty lekarstwa były dużym obciążeniem finansowym, to Polska (40 proc.), następnie Cypr (34 proc.), Bułgaria (33 proc.) i Łotwa (30 proc.). Natomiast odsetek osób deklarujących, że kupowanie leków nie przekłada się na budżet domowy, był największy we Francji (90 proc.), Danii (84 proc.) i Szwecji (78 proc.).

 JK

Zobacz również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz