RPP daje objaśnienia dot. dokumentacji medycznej

20 Lutego 2019, 13:26 prawo

Rzecznik Praw Pacjenta wydał objaśnienia prawne „Udostępnianie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej – zagadnienia praktyczne”. Mają one być wsparciem dla przedsiębiorców prowadzących działalność leczniczą.

Celem publikacji jest wsparcie wszystkich przedsiębiorców, wykonujących działalność leczniczą, w realizacji prawa pacjenta do dokumentacji medycznej i w konsekwencji zabezpieczenie interesów pacjentów. Dokument ten może stanowić również cenną wskazówkę dla innych podmiotów oraz pacjentów - wskazało biuro RPP.

Rzecznik Praw Pacjenta, uwzględniając uwidocznione na przestrzeni lat problemy w stosowaniu przepisów odnoszących się do prawa pacjenta do dokumentacji medycznej, z własnej inicjatywy opracował objaśnienia prawne dotyczące tego prawa pacjenta.

Objaśnienia są skoncentrowane na zagadnieniach praktycznych związanych z prowadzeniem, przechowywaniem i udostępnieniem dokumentacji medycznej, w zakresie których Rzecznik najczęściej identyfikował nieprawidłowości w placówkach medycznych.

Podstawą opracowania objaśnień prawnych jest przede wszystkich orzecznictwo sądów administracyjnych zapadłe na tle prowadzonych przez Rzecznika Praw Pacjenta postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów.

- Jest to rozwiązanie prawne bardzo istotne z punktu widzenia przedsiębiorców. Przede wszystkim zabezpiecza ich interesy, gdyż zastosowanie się do objaśnień prawnych nie może mieć dla nich negatywnych konsekwencji. Korzystający z objaśnień prawnych przedsiębiorcy mają wówczas pewność, że ich postępowanie lub wdrożone rozwiązania organizacyjne są właściwe –  podkreśla Bartłomiej Chmielowiec.

Objaśnienia prawne zostały zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rzecznika Praw Pacjenta.

Źródło: RPP

BPO

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz