NFZ: 1415 zgłoszeń nieprawidłowości w ZIP, 23 wnioski do prokuratury

21 Lutego 2019, 11:43 NFZ narodowy fundusz zdrowia

Świadczenia, których nie było, ale próbowano je rozliczyć? Narodowy Fundusz zdrowia podsumował zeszły rok pod względem zgłoszonych przez pacjentów nieprawidłowości, które dostrzegli w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta. Chodzi np. o sytuacje, gdy pacjent neguje to, czy placówka wykonała świadczenia, które rozliczyła z NFZ. 

Do oddziałów Funduszu wpłynęło w 2018 r. łącznie 1 415 zgłoszeń o nieprawidłowościach.

Zakończono 913 postępowań wyjaśniających (w tym 61 zakończono bez rozpatrzenia), w toku wyjaśniania pozostało 494 postępowania, 8 było w trakcie przekazywania do właściwego OW NFZ.

Co trzecie zasadne

Z 852 merytorycznie zakończonych postępowań 564 zgłoszenia uznano za zasadne, co stanowi 66,20 proc. spraw zakończonych merytorycznie (tj. 61,77 proc. wszystkich spraw zakończonych).

Jakie wartości były zgłoszenia?

Ogólna wartość świadczeń/refundacji, wynikająca ze wszystkich zgłoszonych nieprawidłowości w ZIP, wyniosła 381 413,88 zł, nie uwzględniając świadczeń, których wycena wprost nie jest możliwa ze względu na sposób rozliczeń, tj. ryczałt/kapitacja (np. w podstawowej opiece zdrowotnej).

Odzyskane pieniądze - 77,5 mln zł

Biorąc pod uwagę skalę budżetu jaki rozdysponowuje na leczenie NFZ, kwota jaką odzyskano jest niewielka. To 77,48 zł za nienależnie wypłacone środki oraz nałożono kary umowne w kwocie 9,48 mln zł. 

Przeprowadzono łącznie 2 kontrole w Lubelskim i Wielkopolskim OW NFZ oraz 1 zaplanowano do zrealizowania w Pomorskim OW NFZ.

Do prokuratury zostały przekazane 23 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z 76 zgłoszonymi nieprawidłowościami.

Świadczenia nie było

Największa liczba zgłoszonych nieprawidłowości dotyczyła świadczeń, których udzielenia pacjenci nie potwierdzili – 996 zgłoszonych nieprawidłowości. Przeważały nieprawidłowości w następujących rodzajach świadczeń: leczenie stomatologiczne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza oraz leczenie szpitalne.

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz