Europejscy farmaceuci: Co będzie decydować o przyszłości ochrony zdrowia

21 Lutego 2019, 13:28 APTEKA FARMACEUTA

Przyszłość systemów ochrony zdrowia będzie nierozerwalnie związana z nowoczesnymi technologiami opartymi o Big Data i sztuczną inteligencję przekonuje społeczność farmaceutów skupiona wokół PGEU (Pharmaceutical Group of the European Union). W ich ocenie nowoczesne narzędzia mogą wspierać i uzupełniać świadczenia udzielane pacjentom.

Środowisko farmaceutów nie ma wątpliwości, że dysponując dobrą infrastrukturą informatyczną będą mogli bez trudno wdrażać nowoczesne narzędzia do praktyki aptecznej. Już teraz w wielu krajach mogą korzystać z takich narzędzi, jak e-recepty, czy systemy do opieki farmaceutycznej wykrywające np. interakcje lekowe.  W opublikowanym dziś stanowisku PGEU podkreślił, że farmaceuci mogą dodatkowo przyczynić się do archiwizowania dużej liczby danych dotyczących zdrowia obywateli UE. Ta możliwość otworzy przed systemami ochrony zdrowia nowe możliwości analityczne, a w połączeniu z systemami sztucznej inteligencji (AI) mogą okazać się przydatne w optymalizowaniu opieki nad pacjentami oraz lepszym wykorzystaniem leków.

Dlatego też zdaniem Ilarii Passarani, sekretarz generalnej PGEU, aby zmaksymalizować korzyści płynące z Big Data i AI w opiece zdrowotnej, konieczne jest zaangażowanie farmaceutów z aptek ogólnodostępnych w formułowanie polityk cyfrowych na poziomach: lokalnych, krajowych, czy w końcu europejskich. Ekspertka przekonuje, że posiadane p0rzez nich doświadczenie w zakresie wykorzystania cyfrowych narzędzi może okazać się niezwykle pomocne przy tworzeniu wytycznych czy też metod zarządzania dużymi zbiorami danych pacjentów.

- Ważne jest również ułatwienie tworzenie zbiorów Big Data w opiece zdrowotnej, zapewnienie interoperacyjności oraz łączenie elektronicznych kont pacjentów z elektronicznymi systemami preskrypcji leków- wskazała Ilaria Passarani. Dodała również, że aptekarze powinni mieć dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów i możliwość aktualizacji elektronicznych kart zdrowia – tak by móc realnie identyfikować i archiwizować pojawiające się czy też potencjalnie mogące pojawić się problemy związane ze stosowaniem leków.

- Sztuczna inteligencja powinna być również wykorzystywana do wzmacniania współpracy między pracownikami służby zdrowia oraz do promowania zintegrowanych systemów podstawowej opieki nad pacjentami – ocenił sekretarz generalna PGEU.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz