MZ powołał zespół ds. oceny potrzeb i warunków reorganizacji Centrum Onkologii

21 Lutego 2019, 14:17 ministerstwo

Minister zdrowia powołał Zespół roboczy do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego w celu dokonania oceny potrzeby i warunków reorganizacji Centrum Onkologii- Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie i nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego.

Zarządzenie o powołaniu Zespołu zostało w opublikowane w czwartek.

Jak mówi zarządzenie: "Powołuje się Zespół roboczy do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu dokonanie oceny potrzeby i warunków reorganizacji Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego" (...)

W skład Zespołu wchodzą:

  • 1) Przewodniczący Zespołu – Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
  • 2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Magdalena Przydatek, przedstawiciel Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki w MZ;
  • 3) członkowie: a) prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski – Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej,
  • b) dr n. med. Joanna Didkowska – przedstawiciel Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
  • c) dr n. med. Beata Jagielska – przedstawiciel Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
  • d) Eliza Kęska-Leszyńska – przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia,
  • e) Agnieszka Beniuk-Patoła – przedstawiciel Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,
  • f) Magdalena Klimek – przedstawiciel Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.

W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, także eksperci zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu.

Czym zajmie się zespół?

Zadaniem Zespołu jest dokonanie oceny potrzeby i warunków reorganizacji COI oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego. Zespół ma opracować opinię zawierającą w szczególności: ocenę potrzeby reorganizacji COI oraz propozycję warunków tej reorganizacji, ocenę potrzeby nadania COI statusu państwowego instytutu badawczego wraz z propozycją zadań.

Na przedstawienie ministrowi zdrowia takiej opinii zespół będzie miał dwa miesiące.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: MZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz