NIK: System ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki zmian

21 Lutego 2019, 15:19

Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła analizę, która, w oparciu o wyniki kontroli, wskaże pożądane kierunki zmian w systemie ochrony zdrowia.  Podczas czwartkowej konferencji NIK, naukowcy, dyrektorzy placówek medycznych i ministrowie zdrowia wspólnie dyskutowali nt. organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce.  Jakie postulaty przedstawiono?

Otwierając spotkanie prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że samo życie dziś pokazało, jak bardzo potrzebna jest dzisiejsza debata. W związku ze zwolnieniami lekarskimi położnych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku wstrzymano przyjęcia rodzących. -Nie zamierzam analizować kto w tym sporze ma rację - powiedział prezes NIK. - Sam fakt, że w ogóle doszło do sytuacji, w której po jednej stronie mamy pracujące ponad siły położne - a z drugiej rodzące kobiety potwierdza, że to czas i miejsce, by zacząć rozmowę na temat koniecznych zmian w polskiej służbie zdrowia. One nie mogą już czekać – dodał.

Na podstawie ustaleń 40 kontroli oraz wniosków z 4 dyskusji panelowych NIK sformułowała rekomendacje zmierzające do poprawy systemu ochrony zdrowia.

 W ocenie dyrektora Departamentu Zdrowia NIK, Piotra Wasilewskiego należy stworzyć długookresową strategię wyznaczającą kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia

 

Przyjęcie takiej strategii pozwoliłoby zerwać z praktyką dokonywania przypadkowych i doraźnych zmian - mówił

 Ponadto z efektów pracy NIK wynika, że brak jest jednoznacznie sformułowanych kompetencji i zakresów zadań. Zasada, że „wszyscy konkurują ze wszystkimi”, czy „wszyscy robią wszystko’ nie sprzyja zachowaniu odpowiedniej jakości świadczeń – mówił P. Wasilewski

 

 

Najwyższa Izba Kontroli proponuje poważne zmiany w sposobach finansowania systemu

  

 

Zobacz więcej na stronie NIK 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz