Sejm uchwalił ustawę ws. RODO. Zmienia też zdrowotne przepisy

22 Lutego 2019, 15:45 dane dokumenty lekarz analiza kardiolog serce

Na zakończonym w piątek posiedzeniu Sejm uchwalił tzw. ustawę sektorową, wdrażającą RODO. Choć samo RODO stosować musimy od maja zeszłego roku. Ustawa sektorowa zmienia zapisy aż 168 innych ustaw, w tym dotyczących placówek medycznych. 

Przepisy RODO obowiązują od 25 maja 2018 r. Wynikają z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz naszej krajowej ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

Z poślizgiem Sejm uchwalił w tym tygodniu przepisy wprowadzające do RODO - celem jest to, by dostosować zapisy szeregu innych ustaw do nowych zasad ochrony danych osobowych. Chodzi o  ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679. 

Zmiany dotyczą m.in. ustaw  o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz o ochronie zdrowia psychicznego. 

 

Jakie dane o lekarzach zbierane i przez kogo w związku ze szkoleniem specjalizacyjnym?

Przepisy dotyczą m.in. informacji zbieranych i przechowywanych przez pracodawców, ale nie tylko. Wojewoda, minister właściwy do spraw zdrowia, minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej, w celu wykonywania zadań związanych z realizacją szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów, przetwarzają, zgodnie ze swoją właściwością, dane lekarzy i lekarzy dentystów obejmujące m.in. powody i okresy absencji w pracy, przewidywany i faktyczny termin porodu, o orzeczonej niepełnosprawności, informacje o trybie rozwiązania umowy o pracę.

 

Co o zdrowiu wie ubezpieczyciel

W przepisach dotyczących działalności ubezpieczeniowej posłowie dali poprawkę, zgodnie z którą zakład ubezpieczeń przetwarza dane dotyczące zdrowia, ubezpieczonych lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia lub oświadczeniach składanych przed zawarciem umowy w celu oceny ryzyka lub wykonywania umowy w zakresie niezbędnym z uwagi na cel i rodzaj ubezpieczenia.

 

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz