Naczelna Rada Lekarska: nowelizacja przepisów umożliwi podwójne karanie lekarzy

25 Lutego 2019, 10:43 lekarz

Dokonana nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych oraz niektórych innych ustaw umożliwi podwójne karanie lekarzy - zauważa Prezydium Naczelna Rada Lekarska.  

21 lutego br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy dotyczącej kontroli prowadzonych przez NFZ. W opinii Naczelnej Rady Lekarskiej wprowadza one "wysoce szkodliwe i niebezpieczne dla lekarzy i lekarzy dentystów przepisy". 

Mianowicie ustawa, w art. 6, nadając nowe brzmienie przepisowi art. 52a ustawy refundacyjnej rozszerza możliwość nakładania na lekarzy i lekarzy dentystów oraz świadczeniodawców  realizujących kontrakt z NFZ, kar administracyjnych w związku z ordynacją leków refundowanych w przypadku:

  1. prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób niezgodny z przepisami prawa;
  2. nieprowadzenia dokumentacji medycznej;
  3. wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi;
  4. wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy albo osoby uprawnionej;
  5. wypisania recepty niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach.

Wskazane powyżej sytuacje, w których możliwe będzie nałożenie kary pieniężnej, są tożsame z sytuacjami przewidzianymi w obecnie obowiązującym przepisie art. 48 ust. 7a ustawy refundacyjnej obligującym lekarza do zwrotu kwoty nienależnej refundacji.

Oznacza to, że ustawa wprowadza dodatkową sankcję, która będzie stosowana równolegle z sankcją w postaci zwrotu nienależnej refundacji, czyli umożliwi podwójne karanie lekarzy w takich sytuacjach.

Przepis art. 52a był negatywnie oceniony w stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyrażonym w toku konsultacji publicznych, w którym domagano się jego usunięcia- uwagi nie zostały uwzględnione.

W reakcji na niezrozumiały i niezwykły pośpiech w procedowaniu ustawy, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w trybie pilnym skierował pismo do wszystkich senatorów lekarzy i lekarzy dentystów z wezwaniem do uchylenia na etapie prac legislacyjnych w Senacie tych szkodliwych i niesprawiedliwych przepisów.

źródło: NIL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz