We wtorek spotkanie Komisji Ekspertów do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego przy RPO

25 Lutego 2019, 13:42 psycholog psychiatria pacjent lekarz terapia

Potrzeba regulacji zawodu psychologa oraz konieczność powołania samorządu zawodowego to jeden z tematów odbywającego się we wtorek posiedzenia Komisji Ekspertów do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego działającej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, w której weźmie udział delegacja OZZP.

Spotkanie to kontynuacja współpracy między OZZP a Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie konieczności uregulowania zawodu psychologa.

Brak właściwych uregulowań jest bardzo szkodliwy zarówno dla pacjentów, pracodawców jak  również samych psychologów.

Psycholodzy chcą stanowczo podkreślić, że obecna sytuacja braku właściwych uregulowań prawnych zawodu naraża zdrowie i bezpieczeństwo obywateli. Podczas spotkania poruszone zostaną kwestie zawodu psychologa jako profesji szczególnego zaufania publicznego, w tym konieczności stworzenia nowego projektu ustawy. OZZP oczekuje na spotkanie z Panią Minister Elżbietą Rafalską w tej sprawie.

Zobacz: minister podpisał rozporządzenie ws. utworzenia specjalizacji psychoterapii dzieci i młodzieży

- Chcemy rozmawiać o negatywnych konsekwencjach braku uregulowań zawodu psychologa dla pracodawców, podmiotów finansowanych przez państwo oraz dla wymiaru sprawiedliwości. Obecnie pacjenci mogą być narażeni na korzystanie z usług osób nie posiadających kwalifikacji psychologa, a podających się za niego - co znacząco obniża zaufanie obywateli do zawodu psychologa. Do tego dochodzi niska jakość usług psychologicznych wynikająca z braku wewnętrznej organizacji i kontroli w zawodzie oraz słabnącej jakości kształcenia. Pracodawcy natomiast nie są w stanie odpowiednio zweryfikować uprawnień osób podających się za psychologów - przekazuje OZZP.

- W ostatnich dniach zainicjowaliśmy badanie ankietowe mające na celu zebranie opinii środowiska psychologów na temat nowego projektu ustawy, między innymi w związku z informacją o wznowieniu prac nad tą ustawą w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Cieszymy się z kolejnej możliwości dyskusji - podkreślają zaproszeni na spotkanie reprezentanci psychologów.

Nie zabraknie także rozmów na temat trudnej sytuacji ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Swój głos w sprawie zabierze dr hab. n. med. Barbara Remberk - krajowy konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Anna Grela

Zobacz również:

RPO do MZ ws. braku wsparcia rodziców niepełnosprawnego dziecka w kryzysie psychicznym

MZ: Do 2028 r. ok. 545 osób może uzyskać tytuł specjalisty psychoterapii dzieci i młodzieży

RPP interweniuje ws. dziecięcej psychiatrii

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz