Rak płuca - wyzwania w diagnostyce i leczeniu

25 Lutego 2019, 14:02 rentgen płuca lekarz diagnostyka prześwietlenie

Na wyzwania związane z diagnostyką i leczeniem raka płuca w Polsce wskazywali eksperci eksperci podczas konferencji zorganizowanej przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

Konferencja została  zorganizowana  w ramach prowadzonej przez urząd kampanii ogólnokrajowej "Lek Bezpieczny", a poświęcona diagnostyce i leczeniu raka płuca - obecnie i prognozom na przyszłość.

Chodziło o podkreślenie problemu wysokiej zachorowalności na raka płuca, w dużej mierze wywołanego czynnikami zewnętrznymi, zależnymi od człowieka (palenie papierosów, smog). 

Prezes URPL,WMiPB Grzegorz Cessak podkreślał, że rak płuca to najczęściej wykrywany nowotwór złośliwy w naszym kraju. - Statystyki z ubiegłego roku wskazują, że mamy w Polsce ponad 20 tys. osób z rozpoznaniem raka płuca - dodał i zaznaczył, że szansą na wyleczenie choroby jest jej wczesne rozpoznanie.

- Badania kliniczne dotyczące leków przeciwnowotworowych są od wielu lat prowadzone w naszym kraju w wielu wyspecjalizowanych ośrodkach przez doświadczonych specjalistów. Do listy takich ośrodków dołączył ostatnio pierwszy w Polsce - wspaniale przygotowany - ośrodek badań wczesnych faz klinicznych leków onkologicznych (COI) - mamy nadzieję, że już niebawem dołączą kolejne - mówił.

- Analiza badań klinicznych dotyczących onkologii zgłoszonych w 2018 r. wskazuje, że najwięcej badań skierowano do chorych z nowotworami hematologicznymi (białaczki, chłoniaki) - 25 proc., rakiem płuc (16 proc. ), nowotworów układu pokarmowego - 12 proc. oraz układu moczowego - 9 proc. Na przestrzeni ostatnich lat wzrasta ilość wniosków o rozpoczęcie i prowadzenie badań klinicznych składanych do naszego Urzędu, w tym właśnie badań obejmujących ocenę skuteczności i bezpieczeństwa nowych leków onkologicznych, w tym wskazanych w  terapii raka płuca - wskazał G. Cessak.

- Na rynku mamy również wiele tańszych odpowiedników leków innowacyjnych, które mogą być rejestrowane (w innych procedurach ) po wygaśnięciu  okresu wyłączności danych dla produktów innowacyjnych - podsumował.

Większość przypadków raka płuca to efekt palenia tytoniu

Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, przewodniczący Krajowej Rady ds. Onkologii i Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii w Warszawie prof. Maciej Krzakowski podkreślał, że 95 proc. przypadków zachorowań na raka płuca to efekt palenia papierosów.

- Nowe osiągnięcia i dobrze rokująca perspektywa najbliższych lat w dziedzinie diagnostyki i leczenia raka płuca w żadnym razie nie zwalniają nas o od zmniejszenia zagrożenia związanego z rakiem płuca, co można przede wszystkim osiągnąć poprzez pierwotną profilaktykę, wyeliminowanie narażenia na działanie składników dymu tytoniowego - wskazywał. 

- Zyskanie lepszego rokowania chorych umożliwia wczesne wykrywanie i stosowanie skojarzonego leczenia, zaś wprowadzenie nowoczesnych metod leczenia systemowego powinno przed wszystkim dotyczyć postępowania skojarzonego - uważa prof. M. Krzakowski. Przedstawił nowe leki, znajdujące już zastosowanie w terapii, jak i będące w ostatnich fazach badań klinicznych, a także skuteczne skojarzenia leków w różnych fazach choroby. Zwracał też uwagę na skuteczność immunoterapii.

Według niego wyzwaniem pozostaje jakość badań diagnostycznych i zmniejszenie częstości wyników nieprawdziwie dodatnich. - Przyszłość leży w szybkiej i sprawnej diagnostyce - ocenił. - Obecnie diagnostyka patomorfologiczna służy rozpoznaniu nowotworu, ale powinna być powiązana z diagnostyką molekularną, aby dobrać właściwe leczenie - przekonywał.

Także prof. Dariusz M. Kowalski z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie, zwracał uwagę, że wcześniej chemioterapia była podstawową metodą leczenia, ale pojawiły się leki innowacyjne ukierunkowane molekularnie lub immunoterapie, które powodują, że przeżycia  pacjentów znacznie się wydłużyły, a rak płuca odpowiednio leczony staje się chorobą przewlekłą. Zwracał jednak uwagę, że kluczowe jest tu identyfikacja zaburzenia molekularnego, aby dobrać odpowiednie skuteczne leczenie.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz