Apel PTK o przeciwdziałanie nieprawdziwym informacjom o profilaktyce chorób serca

25 Lutego 2019, 16:11 lekarz kardiolog serce zawał

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne apeluje o przeciwdziałanie pojawianiu się w przestrzeni publicznej nieprawdziwych informacji dotyczących profilaktyki leczenia chorób serca i naczyń.

- Gwałtowne rozpowszechnianie się w przestrzeni publicznej niesprawdzonych lub wręcz błędnych informacji dotyczących patogenezy chorób serca i naczyń, w tym szczególnie rozwoju miażdżycy i występowania jej głównych powikłań, takich jak m.in. zawał serca i udar mózgu, skłoniło Polskie Towarzystwo Kardiologiczne do podjęcia aktywności, mających przeciwdziałać temu zjawisku - czytamy w informacji PTK.

W trosce o zdrowie pacjentów i dostęp do rzetelnej, wiarygodnej i naukowo potwierdzonej informacji, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne zdecydowało się zaapelować do wszystkich obywateli, a w sposób szczególny do przedstawicieli władz centralnych i lokalnych oraz wszystkich instytucji, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się opieką zdrowotną w Polsce i zainteresowanych stanem zdrowia Polaków.

PTK wystosowało więc apel o zwrócenie większej uwagi na skuteczną edukację w zakresie zdrowia i możliwości zapobiegania chorobom serca i naczyń oraz przeciwdziałanie pojawianiu się fałszywych informacji dotyczących profilaktyki i leczenia chorób układu krążenia.

- Do zajęcia tego stanowiska skłaniają nas niepokojące sygnały wskazujące na szybkie rozpowszechnianie się niesprawdzonych lub wręcz błędnych opinii na temat rozwoju miażdżycy i występowania jej głównych powikłań, w tym m.in. zawału serca i udaru mózgu - czytamy w apelu.

- Zachorowania i zgony z powodu chorób układu krążenia są wyraźnie częstsze w Polsce niż w krajach „starej” Unii Europejskiej. Choroby układu krążenia, głównie choroba wieńcowa, niewydolność serca oraz udary mózgu, odpowiadają za niemal połowę przedwczesnych zgonów. Wielu Polaków dotkniętych tymi chorobami nie może pełnić swych ról społecznych: realizować planów zawodowych i rodzinnych. Dlatego podważanie najważniejszych zdobyczy nauki w zakresie wyjaśniania przyczyn oraz sposobów zapobiegania i leczenia chorób układu krążenia jest zdecydowanie nieodpowiedzialne i ryzykowne, szczególnie w aspekcie dbałości o kondycję zdrowotną polskiego społeczeństwa - przekonuje PTK.

Jak wskazuje PTK, przykładem takich zagrożeń są coraz częściej rozpowszechniane w ostatnim czasie, szczególnie w mediach elektronicznych, ale także w mediach tradycyjnych, informacje podważające rolę cholesterolu w patogenezie miażdżycy.

W ocenie Towarzystwa, takie informacje zmniejszają efektywność kampanii promujących zdrowy styl życia, są przyczyną przerywania terapii przez pacjentów oraz podważają zaufanie do współczesnej nauki, która nie ma wątpliwości co do przyczynowego związku między stężeniem cholesterolu we krwi, a ryzykiem występowania zawału serca, udaru mózgu oraz długością życia.

Źródło: PTK

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz