Rynek aptek w styczniu: Wzrost wartości sprzedaży i mniejsze marże

26 Lutego 2019, 9:13 dane wyniki analiza dokument

Rynek apteczny w styczniu 2019 roku zanotował sprzedaż na poziomie prawie 3,31 mld zł. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2018 wzrosła o ponad 339 mln zł (+11.4 proc.). Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż zwiększyła się o prawie 170 mln zł (+5.4 proc.). Obrót statystycznej apteki w styczniu 2019 wyniósł 226,5 tys. zł, był to wzrost o 15.3 proc. względem analogicznego okresu 2018.

W porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. wartość monitorowanych segmentów wrosła. Sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła około 704 mln zł i była większa o ponad 91.2 mln zł (+14.9 proc.), sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła prawie 1,08 mld zł i wzrosła o 61,6 mln zł (+6.1 proc.), a wartość sprzedaży odręcznej wyniosła ponad 1,49 mld zł i wzrosła o 183,6 mln zł (+14 proc.).

W porównaniu do grudnia 2018 roku wartość sprzedaży również wzrosła dla wszystkich segmentów. Wartość sprzedaży odręcznej zwiększyła się o ponad 67,5 mln zł (+4.7 proc.). Wartość segmentu recept refundowanych była większa o 41,5 mln zł (+4 proc.), a wartość sprzedaży recept pełnopłatnych wzrosła o 51,3 mln zł (+7.9 proc.).

Średnia cena detaliczna leku w styczniu wyniosła 20,9 zł i była minimalnie mniejsza niż w poprzednim miesiącu (-0.6 proc.), a względem średniej ceny ze stycznia 2018 r. wzrosła o 3.5 proc.. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 27,8 zł (wzrost o 1 proc. vs styczeń 2018), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 25,6 zł (wzrost o 4.1 proc. vs styczeń 2018), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 16,3 zł (wzrost o 5.2 proc. vs styczeń 2018).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w styczniu br. wyniosła 24.8 proc. i była o 0.5 pp. mniejsza od marży w analogicznym okresie 2018 r. Z kolei względem grudnia 2018 roku. średnia marża w aptece spadła o 0.2 pp.

W styczniu refundacja leków osiągnęła wartość 798,7 mln zł, tj. o 9.6 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w styczniu 26.1 proc. i był mniejszy o 2.4 pp. niż w analogicznym okresie 2018 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane zmalało o 0.4 pp.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2019 r. całego rynku aptecznego wyniesie ponad 36,2 mld zł, o 4.6 proc. więcej niż w roku 2018. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie 9,3 mld zł (+4.3 proc. w stosunku do 2018 roku).

 źródło: PEX PharmaSequence
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz