Senat: Ust. o korpusie kontrolerskim NFZ - bez poprawek na komisji zdrowia

26 Lutego 2019, 12:39 prawo przepisy

Senacka Komisja Zdrowia rozpatrzyła nowelę ustawy o świadczeniach, która wprowadza m.in. korpus kontrolerski NFZ. Została ona przyjęta bez poprawek większością głosów.

Jak informuje Naczelna Rada Lekarska, do tej ustawy Prezes NRL Andrzej Matyja zgłosił, listem kierowanym do wszystkich senatorów lekarzy i lekarzy dentystów, zastrzeżenia dotyczące przewidzianych w tej ustawie kar związanych wystawianiem recept na leki refundowane.

W piśmie tym, Prezes NRL wskazał "jak dalece niesprawiedliwe, rażąco surowe i nieuzasadnione" są te kary. W związku z powyższym Prezes NRL wzywał wszystkich adresatów swego pisma do uchylenia tych zapisów.

Na posiedzeniu Komisji wszystkie wspomniane uwagi i zastrzeżenia przedstawił Wiceprezes NRL Jacek Kozakiewicz. Zastrzeżenia te również podniósł senator Konstanty Radziwiłł.

Ustawa została jednak przez Komisję przyjęta bez poprawek, większością głosów za przy jedynym wstrzymującym.

- Mamy nadzieję, że na posiedzeniu plenarnym Senatu RP lekarze senatorzy wniosą niezbędne poprawki w opisanym zakresie. W przypadku niewniesienia przez Senat poprawek do ustawy, samorząd lekarski będzie podejmował wszelkie możliwe działania, aby została ona znowelizowana w okresie jej 3-miesięcznego vacatio legis tj. przed wejściem w życie szkodliwych przepisów - podkreśla samorząd lekarski.

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz