RPO apeluje do MRPiPS: zadbajmy o prawa opiekunów rodzinnych

26 Lutego 2019, 14:51 senior szpital

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do minister rodziny, pracy i polityki społecznej  z apelem o całościowy program wsparcia dla opiekunów rodzinnych. Jak przypomniał, ponad 2 mln Polek i Polaków opiekuje się starszymi lub niepełnosprawnymi członkami rodziny.

 Według RPO, państwo nie pamięta o tych opiekunach, poza zasiłkami dla niektórych z nich. Jak wskazuje Rzecznik, państwo nie organizuje opieki wyręczającej, szkoleń, nie zapewnia opieki psychologicznej a także nie pomaga w godzeniu opieki z pracą.

- Osoby, na które spada obowiązek zaopiekowania się mniej sprawnym czy słabnącym członkiem rodziny, podejmują się niezwykle trudnego zadania - i to bez żadnego przygotowania. Opieka to praca wymagającą i psychicznie, i fizycznie. Wiąże się ona z koniecznością ograniczenia bądź rezygnacji z pracy zawodowej, co pociąga za sobą pogorszenie sytuacji materialnej i drastyczną zmianę dotychczasowego stylu życia – wskazuje RPO.

- Praca opiekuna rodzinnego, często niedostrzegalna dla państwa i otoczenia, jest wyjątkowo czasochłonna – podkreśla Rzecznik i dodaje, że miewa ona negatywny wpływ m.in. na relacje opiekuna z innymi członkami rodziny.

Państwo zapomina o opiekunach

RPO zwrócił uwagę, że szczególnie problematyczna jest sytuacja opiekunów z mniejszych miejscowości, gdzie trudniej o wsparcie samorządów czy organizacji pozarządowych.

- Nierzadko wsparcia wymagają sami opiekunowie - z uwagi na podeszły wiek, niepełnosprawność bądź problemy zdrowotne – przypomina RPO.

- Generalnie problem polega na tym, że państwo swoją pomoc kieruje do osób z niepełnosprawnościami, zapominając o opiekunach – pisze Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Zwróciła mu na to uwagę Fundacja Hospicyjna, a temat był już dyskutowany w czasie I Kongresu Praw Obywatelskich.

Jak wylicza RPO, brak jest rozwiązań umożliwiających skorzystanie przez wszystkich opiekunów rodzinnych m.in. z:

  • dostępu do opieki wyręczającej,
  • szkoleń,
  • opieki psychologicznej
  • rozwiązań umożliwiających godzenie opieki z pracą.

Brakuje kompleksowej informacji o przysługujących prawach

Ponadto w ocenie RPO, poważnym wyzwaniem jest zapewnienie opiekunom dostępu do informacji o przysługujących im prawach. - Zbyt wielu opiekunów i opiekunek nie wie, z jakich form wsparcia mogą skorzystać. Udzielaniu rzetelnych informacji nie sprzyja brak wymiany wiedzy o dostępnej pomocy między specjalistami z różnych dziedzin, tj. z sektora zdrowia, ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej. Także świadomość pracowników służby zdrowia w tym zakresie bywa znikoma – uważa Rzecznik. 

Źródło: RPO

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz