Senat poparł ustawę o ABM

26 Lutego 2019, 23:02 SENAT

Senatorowie poparli we wtorek późnym wieczorem ustawę o powołaniu Agencji Badań Medycznych bez poprawek. Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta.

Za ustawą głosowało 61 senatorów, 22 było przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Posłowie opozycji podczas dyskusji na posiedzeniu plenarnym zgłaszali poprawki dot. m.in. wykreślenia zapisu o finansowaniu ABM z odpisu z NFZ. Jednak komisja zdrowia zarekomendowała przyjęcie ustawy bez poprawek.

Jednym z celów powołania ABM jest finansowanie niekomercyjnych badań klinicznych w Polsce. Jak wskazywano w uzasadnieniu, działania Agencji mają przyczynić się do rozwoju badań naukowych w polskiej medycynie, w tym do wdrażania innowacyjnych terapii.

Zgodnie z ustawą, podstawowymi przychodami Agencji będą:

- dotacja podmiotowa oraz dotacja celowa z budżetu państwa 

- odpis w kwocie stanowiącej 0,3 proc. przychodów NFZ.

Prezes ABM będzie wybierany w konkursie, a nie jak wcześniej proponowano powoływany przez ministra zdrowia. Będzie powołana również Rada Agencji, w której skład wejdzie od 15 do 20 członków. Agencja będzie państwową osobą prawną nadzorowaną przez ministra zdrowia.

Agencja będzie miała także możliwość wspierania przedsiębiorstw w prowadzeniu i rozwijaniu działalności innowacyjnej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Instytucjami, które będą mogły się ubiegać o dofinansowanie z ABM będą jednostki badawczo-rozwojowe, np. medyczne instytuty badawcze czy uczelnie medyczne. 

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz