B. Wnuk: 9 miesięcy na dostosowanie wymagań technicznych dla systemów usługodawców

27 Lutego 2019, 13:55

Ministerstwo Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia opublikowały "Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów usługodawców". O tym, co to za dokument, jakie kwestie reguluje i do kogo jest skierowany - mówi dyr. CSIOZ Bartłomiej Wnuk.

Zgodnie z zapisami art. 8b ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, MZ i CSIOZ 6 lutego br. opublikowały „Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów usługodawców”.

Oznacza to, że Usługodawcy w terminie 9 miesięcy od dnia opublikowania ww. dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Zdrowia są zobowiązani zapewniać zgodność swoich systemów teleinformatycznych ze wskazanymi w dokumencie wymaganiami.

Co to jest za dokument?

Bartłomiej Wnuk: Jest to dokument, w którym w przejrzysty sposób przedstawiono minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów Usługodawców. Opisane w dokumencie wymagania dotyczą obecnego etapu realizacji Projektu P1 (zgodnie ze stanem na koniec grudnia 2018 r.), w którym uruchomiono obsługę e-recept i e-skierowań, rozwiązania informatycznego Narodowego Funduszu Zdrowia  wspierającego procesy elektronicznego potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie pacjenta w wyrób medyczny oraz obsługi elektronicznych zwolnień lekarskich przy wykorzystaniu usług udostępnianych przez ZUS. Dodatkowo, w opracowaniu wskazano pozostałe dokumenty wraz z odnośnikami, w których szczegółowo zostały opisane pozostałe wymagania i regulacje, jakie spełniać muszą systemy Usługodawców w celu komunikacji ze wskazanymi systemami centralnymi.

Dla kogo jest przeznaczony?

Bartłomiej Wnuk: Dokument przygotowywany został z myślą o podmiotach leczniczych, pracownikach działów IT tych podmiotów, praktykach zawodowych, ale także o dostawcach systemów IT. Z tymi grupami był również wielokrotnie konsultowany.

Jakie kwestie reguluje?

Bartłomiej Wnuk: W dokumencie są opisane podstawowe wymagania dla Systemów Usługodawców dotyczące komunikacji z systemami centralnymi CSIOZ, NFZ i ZUS. Opracowanie odnosi się zarówno do kwestii czysto technicznych, jak i funkcjonalności niezbędnych z punktu widzenia użytkownika. Dotyczą one wystawiania dokumentów elektronicznych, ich korekty, a także realizacji. Chodzi o wymagania takie jak: techniczny sposób podłączenia do systemów centralnych, zasady bezpieczeństwa połączeń, usługi, których wywołanie powinien obsłużyć system Usługodawcy, wskazanie formatów EDM, ale także dość prozaiczne, jak minimalna przepustowość łącza internetowego. W dokumencie określono również, jakie rozwiązania funkcjonalne powinien udostępniać użytkownikowi końcowemu system Usługodawcy.

W jakim celu został przygotowany?

Bartłomiej Wnuk: Dokument powstał w celu ułatwienia Usługodawcom dostępu do uporządkowanych i najistotniejszych wymagań technicznych i funkcjonalnych, jakie spełniać muszą systemy Usługodawców w celu podłączenia się do wskazanych systemów centralnych. Stanowi drogowskaz zawierający odnośniki do szczegółowych informacji oraz jest odpowiedzią na oczekiwania sygnalizowane ze strony Usługodawców, w tym wprost przez profesjonalistów medycznych (lekarzy) oraz dostawców systemów IT.

W czym ma pomóc?

Bartłomiej Wnuk: Przygotowany dokument należy traktować jako wytyczne służące usprawnieniu procesu definiowania docelowych wymagań dla dostawców systemów IT. Są to minimalne wymagania dla systemów Usługodawców i każdorazowo powinny być spersonalizowane w odniesieniu do potrzeb konkretnego podmiotu. Należy posiłkować się nimi w zakresie poznania i zrozumienia zasad działania systemów centralnych na styku z systemami lokalnymi.

Czy są przewidziane dalsze kroki związane z regulacją wymagań wobec systemów usługodawców?

Bartłomiej Wnuk: Dokument będzie aktualizowany o wymagania powstające w trakcie oddawania kolejnych funkcjonalności systemów centralnych. Proszę jednak zwrócić uwagę, iż zgodnie z ustawą, wymagania należy wdrożyć w ciągu 9 miesięcy od dnia ich opublikowania przez Ministra Zdrowia. Każdy ma więc szansę na dostosowanie użytkowanych systemów lokalnych do tych wymagań. A w przypadku wpisania do kontraktu zawartego z dostawcą konieczności zapewnienia zgodności systemu IT z zapisami ww. ustawy, Usługodawca może oczekiwać wdrożenia wymagań bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz