Szykuje się kolejna nowelizacja ustawy o świadczeniach?

28 Lutego 2019, 9:07 lekarz

Przyjęta przez Senat bez poprawek ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – musi zostać pilnie znowelizowana oceniał samorząd zawodowy lekarzy. Krzywdzący zapis w ustawie ma być zmieniony jeszcze w okresie vacatio legis- ocenił Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Znowelizowana ustawa, której jeszcze nie zdążył podpisać Prezydent Andrzej Duda, wzbudziła ogromne oburzenie środowiska lekarzy. Chodzi o zastrzeżenia dotyczące przewidzianych w noweli ustawy kar związanych wystawianiem recept na leki refundowane.

- Podczas debaty na posiedzeniu plenarnym senator sprawozdawca – Konstanty Radziwiłł oznajmił, że krytykowany przez samorząd lekarski przepis będzie (w związku z kontrowersjami, jakie wywołuje i które były podnoszone w moim liście do lekarzy – senatorów,  a także podczas posiedzenia Komisji Zdrowia Senatu w dniu 25 lutego), przedmiotem pilnych prac legislacyjnych prowadzonych z udziałem samorządu lekarskiego- podkreślił Andrzej Matyja. Wystąpienie to zdaniem prezesa NRL potwierdziło poczynione w trakcie posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia ustalenia, w ramach których wiceminister Janusz Cieszyński, wiceprezes NRL Jacek Kozakiewicz, senator Konstanty Radziwiłł oraz przewodniczący Komisji Zdrowia Senatu senator Waldemar Kraska uzgodnili, że krytykowany przepis zostanie w najbliższym czasie zmieniony. Lekarze otrzymali zapewnienie, że kolejna nowelizacja ustawy zostanie przeprowadzona w ramach senackiej inicjatywy i skierowana zostanie na ścieżkę legislacyjną jeszcze w trakcie vacatio legis obecnego projektu tj. w ciągu 3 miesięcy.

- Senatorem się bywa, lekarzem się jest. Oczekuję od dr. Konstantego Radziwiłła dotrzymania słowa. Będziemy bacznie obserwować drogę legislacyjną, która doprowadzi do zmiany krzywdzącego dla nas i kontrowersyjnego zapisu- wskazał Andrzej Matyja.

Warto podkreślić, że w toku debaty poprawkę przewidującą wykreślenie krytykowanego przepisu zgłosił senator Bogdan Klich (PO). Niestety wbrew oczekiwaniom środowiska lekarskiego senacka Komisja Zdrowia jednogłośnie rekomendowała jednak przyjęcie ustawy bez poprawki, podtrzymując wolę zmiany tych przepisów w ramach odrębnej inicjatywy legislacyjnej w najbliższym czasie.

- Oczekuję, że uzgodnienia, które zapadły 25 lutego 2019 r. i zostały oficjalnie potwierdzone z mównicy senackiej, będą realizowane w pilnym trybie przy udziale samorządu lekarskiego- zaapelował Matyja.

 AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz