MZ zmienia przepisy dotyczące stanowisk medycznych

05 Marca 2019, 9:56 lekarz lekarze szpital

Stworzenie ścieżki awansu zawodowego, zwiększenie dostępu do stanowisk, uwzględnienie nowych stanowisk pracy – to elementy projektu dotyczącego kwalifikacji zawodowych wymaganych w placówkach medycznych. Resort zdrowia prezentował go wczoraj partnerom społecznym.  

Założenia projektu przedstawione zostały wczoraj partnerom społecznym. Projekt jest już po konsultacjach wewnętrznych, ale nie został jeszcze skierowany do dalszych uzgodnień.

Nowela jest konieczna m.in. ze względu na zmiany w sposobie kształcenia, powstanie nowych zawodów medycznych i dostosowanie rozporządzenia do zmian prawnych np. dotyczących ratownictwa medycznego czy fizjoterapii. 

Nowe stanowiska

W projekcie uwzględniono takie zawody i stanowiska jak:

 • inżynier biomedyczny,
 • specjalista neurologopedii
 • specjalista surlogopedii
 • terapeuta środowiskowy oraz terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży
 • optometrysta
 • koder medyczny, 
 • edukator ds. stomii,
 • technik oraz starszy technik sterylizacji medycznej,
 • operator procesu dekontaminacji
 • specjalista neurologopedii,
 • pracownik ochrony w ośrodku psychiatrii sądowej,
 • kierownik oraz zastępca kierownika dyspozytorni medycznej
 • młodszy oraz starszy asystent zdrowia publicznego
 • ratownik medyczny koordynujący


Zapisano m.in. wymagania dla opiekuna medycznego i dietetyka. Chodzi o zakończenie szkolenie dietetyków w szkołach policealnych, teraz tylko w szkolnictwie wyższym.
Stanowiska, które znikają

Wykreślono stanowiska pracy:

 • fasowaczki (te zadania wykonują w aptekach technicy farmaceutyczni),
 • dezynfektora (te zadania realizuje operator procesu dekontaminacji)
 • stażystek pielęgniarek oraz stażystek położnych - staże zniesiono. 

 
Stanowiska kierownicze

Stanowiska najwyższe mają sprawować osoby po studiach wyższych. – Skoro mamy absolwentów uczelni wyższych to musimy ich umieścić – mówiła przedstawicielka MZ.
Brakowało profesjonalistów medycznych np. specjalisty w dziedzinach farmacji, fizjoterapii, diagnostyki laboratoryjnej – zostali uwzględnieni.
 
Sekretarki medyczne

W ślad za porozumieniem z rezydentami dopisano, że sekretarka medyczna oprócz średniego wykształcenia musi mieć przeszkolenie zawodowe analogiczne do realizowanych zadań.
 
Pielęgniarki i położne bez specjalizacji

W przypadku młodszego asystenta, pielęgniarki i położnej – nie będzie wymogu rocznego stażu pracy.
Ponadto staż konkretnie w szpitalu nie będzie wymagany np. od części stanowisk.
 
Przepisy przejściowe

Tradycyjnie przy takich zmianach na dostosowanie było 5 lat, ale MZ podkreśla, że jest otwarte na rozmowy zwłaszcza w przypadku osób, które mają kierownicze stanowiska, mają wielkie doświadczenie, ale wykształcenie wyniesione ze szkół policealnych.
 
Związkowcy: rozszerzmy na placówki niepubliczne

Przepisy dotyczą placówek publicznych, ale związkowcy m.in. z OPZZ i Solidarności postulowali by rozszerzyć ich oddziaływanie także na podmioty niepubliczne o ile korzystają z publicznych środków.
Do tego, niezbędna byłaby jednak zmiana ustawy o działalności leczniczej, ponieważ tak wpisana jest delegacja, iż rozporządzenie dotyczy podmiotów nie będących przedsiębiorcami.
Ustawa o działalności jest jedną z częściej nowelizowanych, więc okazji nie będzie raczej brakować.

AK, JK

Zobacz również:

MZ wprowadza nową kwalifikację zawodową
Sejm: "Każdy zawód medyczny jest niezmiernie ważny, jednak przez resort bardzo nierówno traktowany"
MZ wykreśli 27 z 77 specjalizacji lekarskich?

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz