NFZ: konkurs na stanowisko zastępcy prezesa ds. medycznych

06 Marca 2019, 9:09 NFZ

Centrala NFZ opublikowała ogłoszenie ws. naboru na stanowisko zastępcy Prezesa Funduszu ds. medycznych. Według zmiany regulaminu organizacyjnego sprzed kilku dni, wiceprezesowi ds. medycznych będzie podlegać Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

Centrala NFZ wskazała w uzasadnieniu noweli zarządzenia Prezesa NFZ ws. regulaminu organizacyjnego Centrali, że w najbliższym czasie planowane jest powołanie zastępy prezesa NFZ ds. medycznych.

Obecnie Prezes NFZ Andrzej Jacyna ma dwóch zastępców: wiceprezesa ds. operacyjnych - Adama Niedzielskiego oraz wiceprezesa ds. służb mundurowych - Dariusza Tereszkowskiego-Kamińskiego. 

 

Jakie wymagania wobec kandydatów?

Od kandydatów na stanowisko wiceprezesa ds. medycznych wymagane jest m.in.:

- wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne w zakresie medycyny, prawa, ekonomii, organizacji ochrony zdrowia lub zarządzania;

- polskie obywatelstwo

- posiadanie kompetencji kierowniczych;

- co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym – preferowane w sektorze ochrony zdrowia;

- wiedza z zakresu spraw należących do właściwości Funduszu.

Zakres zadań

Zakres zadań na stanowisku (określony w statucie NFZ) to zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji zadań określonych dla podległych komórek organizacyjnych, a w szczególności:

1) proponowanie wewnętrznej struktury organizacyjnej nadzorowanych komórek organizacyjnych Centrali Funduszu;

2) planowanie i organizowanie realizacji zadań podległych komórek organizacyjnych;

3) koordynacja działalności podległych komórek organizacyjnych;

4) rozstrzyganie o sposobie załatwiania spraw przez podległe komórki organizacyjne;

5) reprezentowanie na zewnątrz Funduszu:

a) w sprawach należących do zakresu działania podległych komórek organizacyjnych,

b) w zakresie zastrzeżonym dla Prezesa Funduszu, za zgodą albo na polecenie Prezesa Funduszu;

6) podpisywanie, w granicach swych uprawnień, korespondencji wynikającej z zakresu działania podległych komórek organizacyjnych;

7) parafowanie projektów pism zastrzeżonych do podpisu Prezesa Funduszu, przygotowanych przez podległe im komórki organizacyjne;

8) występowanie do Prezesa Funduszu z wnioskami w sprawach personalnych pracowników podległych komórek organizacyjnych;

9) przygotowywanie sprawozdań i informacji dotyczących prac podległych komórek organizacyjnych w zakresie i terminach określonych przez Prezesa Funduszu;

10) wykonywanie innych poleceń Prezesa Funduszu.

Termin składania dokumentów przez kandydatów upływa 19 marca 2019 r. Kandydaci spełniający wymagania formalne, po analizie dokumentów, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru czyli rozmowy kwalifikacyjnej.

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz