Farmaceuci szpitalni o szczepieniach personelu medycznego i braku szczepionek w aptekach

06 Marca 2019, 10:41 Szczepienia

Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych (EAHP) poparło inicjatywę Rady UE w sprawie zacieśnienia współpracy na rzecz prewencji chorób zakaźnych, których profilaktyka bazuje na szczepieniach ochronnych.

Organizacja zrzeszająca farmaceutów na co dzień pracujących w placówkach szpitalnych podkreśliła, że edukacja pracowników służby zdrowia ma kluczowe znaczenie dla ochrony pacjentów. Niezaszczepiony personel medyczny szpitali, osoby odwiedzające, czy wręcz sami pacjenci mogą stanowić źródło infekcji- takich jak odra czy grypa. Dlatego też to właśnie personel szpitali powinien w sposób szczególny zadbać o działania profilaktyczne w celu ochrony pacjentów znajdujących się pod ich opieką i zmagających się z krytycznymi sytuacjami zdrowotnymi. W tym kontekście farmaceuci zwrócili również uwagę na konieczność podejmowania działań w zakresie edukacji pracowników medycznych – zarówno na etapie studiów jak również kształcenia podyplomowego - wakcynologia i szczepienia ochronne powinny być elementem programu nauczania. EAHP zaapelował do decydentów w poszczególnych krajach o stworzenie takich możliwości edukacyjnych dla wszystkich pracowników fachowych sektora ochrony zdrowia.

Organizacja z zadowoleniem przyjęła również pomysł walki z dezinformacją na temat szczepień ochronnych, a także pozytywnie oceniła inicjatywę na rzecz właściwego zaopatrzenia placówek medycznych produkty stosowane w immunizacji. EAHP wskazała, że aż 43 proc. farmaceutów z 38 różnych państw przyznało w ankiecie, że doświadcza sytuacji w których placówka ma problemy z zaopatrzeniem w takie produkty jak szczepionki przeciwko WZW typu B, pneumokokom, gruźlicy, tężcowi czy WZW typu A.

Organizacja zaapelowała do wszystkich instytucji europejskich do zajęcia się rosnącym problemem niedoborów szczepionek- w tym obszarze i z uwagi na Brexit oraz wdrażaną dyrektywę fałszywkową, koordynacja na poziomie europejskim będzie szczególnie ważna w pierwszym półroczu tego roku.

AM

Zobacz również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz