Deloitte o wyzwaniach dla zdrowia: technologia i prewencja

06 Marca 2019, 10:48 ezdrowie e-zdrowie informatyzacja

– W latach 2018-2022 wydatki na ochronę zdrowia na świecie będą rosły średnio o 5,4 proc. rocznie, co stanowi około 10,4 proc. globalnego PKB. - prognozuje Deloitte „2019 Global Health Care Outlook. Shaping the future”. Autorzy raportu uważają, że medycyna stanie się bardziej przewidywalna, prewencyjna, oraz spersonalizowana. Rynek opieki medycznej powinien zmienić punkt ciężkości z leczenia na profilaktykę. 

W 2022 roku łączne wydatki na ochronę zdrowia na świecie wyniosą około 10 bilionów dolarów. W latach 2018-2022 będą one rosły średnio o 5,4 proc. rocznie, jednak ich udział w globalnym PKB pozostanie na dotychczasowym poziomie 10,4 proc. Dla porównania w latach 2013-2017 wydatki rosły średnio o 2,9 proc. rocznie.

– Za zwiększenie oczekiwanych wydatków odpowiedzialne są umocnienie się dolara względem innych walut, rozpowszechnienie opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się, coraz większe potrzeby osób starszych, rozwój technologii medycznych oraz rosnące koszty pracy w sektorze. Co również istotne, różnice w wydatkach na ochronę zdrowia między krajami będą się pogłębiać – mówi Oliver Murphy, Partner, Lider ds. Sektora Farmaceutycznego i Opieki Zdrowotnej w Deloitte.

W 2022 roku wyniosą one od 54 dolarów rocznie na mieszkańca Pakistanu do ponad 11,7 tys. dolarów na obywatela Stanów Zjednoczonych. Wyższe wydatki nie zawsze przekładają się na lepszą jakość opieki zdrowotnej. Przykładowo, Stany Zjednoczone, będące światowym liderem wydatków na ochronę zdrowia, uplasowały się na ostatnim miejscu pod względem jakości usług medycznych spośród dziesięciu porównywanych krajów rozwiniętych.

Dłuższe życie - większy wkład w PKB

Choroby zakaźne coraz rzadziej są przyczyną śmierci na świecie. Liczba zgonów z powodu AIDS spadła z 2,3 mln w 2005 roku do 940 tys. w 2017 roku. Z powodu malarii w 2016 roku zmarło 445 tys. osób, czyli o prawie milion mniej niż w roku 2000. W większości krajów rozwiniętych za ponad 80 proc. zgonów odpowiadają choroby przewlekłe, głównie nowotwory, choroby serca i cukrzyca. Wyzwaniem jest również zanieczyszczenie środowiska, które w 2016 roku było przyczyną ok. 4,2 mln zgonów na świecie – szczególnie w rejonie Zachodniego Pacyfiku.

W krajach rozwiniętych wyzwaniem będzie wzrost oczekiwanej długości życia. W 2022 r. prawie co ósma osoba na świecie będzie miała ponad 65 lat. Warto zaznaczyć, że wydłużanie się średniej długości życia wpływa na większą liczbę lat pracy człowieka a to z kolei przekłada się na wzrost PKB. Największy tego efekt zaobserwowano w Japonii, gdzie PKB na mieszkańca wzrosło z tego powodu o prawie 29 proc., oraz w Europe Zachodniej – 22 proc.

Ochrona zdrowia 2019 – trendy i wyzwania

W raporcie eksperci Deloitte opisują sytuację w sektorze ochrony zdrowia oraz czynniki wpływające na pacjentów, dostawców usług medycznych, rządy i innych beneficjentów systemu oraz analizują sześć głównych wyzwań stojących przed sektorem w 2019 roku. Są to:

  • utrzymywanie stabilności finansowej,
  • wdrożenie nowych modeli dostaw usług medycznych – poprawiających ich dostępność i ceny, 
  • dostosowanie do zmieniających się potrzeb, wymagań i oczekiwań konsumentów,
  • inwestycje w cyfrowe innowacje,
  • zgodność z przepisami i zapewnienie cyberbezpieczeństwa,
  • pozyskiwanie, rozwój i zatrzymywanie najlepszego personelu medycznego.

Trendy i wyzwania w Polsce

Analizując wyniki Indeksu Rozwoju Społecznego za rok 2018 (ang. Social Progress Index) widać, że Polska w obszarze „Zdrowie i dobrostan” plasuje się na 42 miejscu (gdy jednocześnie całościowo zajmuje 32. lokatę pośród badanych 146 krajów świata; sam indeks składa się z 51 wskaźników).

- Jednym z rozwiązań, które potencjalnie mogą poprawić sytuację pacjentów, jest próba wdrożenia koncepcji opieki farmaceutycznej – komentuje Rafał Rudzki z Deloitte. i Przypomina, że MZ pod koniec 2017 r. powołało roboczy zespół do spraw pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej.  - W pierwszej połowie br. zespół ten powinien wypracować i wdrożyć  program pilotażowej opieki farmaceutycznej w Polsce. Powinien on być oparty o zespół usług farmaceutycznych, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem, lekarzem i w razie potrzeby z innymi pracownikami medycznymi, czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii  – dodaje. 

„Inteligentne” usługi medyczne

Wysoki poziom świadczonych usług, transparentność wszystkich procesów i informacji, w tym tych najważniejszych, czyli dotyczących cen za usługi medyczne czy zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa to podstawowy standard. Jednak według autorów raportu istnieje kilka kluczowych aspektów, które mogłyby uczynić opiekę medyczną bardziej „inteligentną”. Są to, m.in. odpowiednie leczenie wdrożone w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu i dla konkretnego pacjenta. – Kliniki powinny używać nowych technologii do tego, by stawiać bardziej precyzyjne diagnozy, a także skuteczniej leczyć i dostarczać opiekę medyczną. Co również istotne, pacjenci powinni mieć możliwość uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego stanu zdrowia i być włączeni w plan leczenia – mówi Maciej Dalecki, Wicedyrektor w Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte.

Wirtualna rzeczywistość wkracza także do branży medycznej

Inwestycje w cyfrowe innowacje ochrony zdrowia mogą poprawić dostępność i przystępność cenową usług medycznych. Przykładowo firma Apple razem ze startupem Health Gorilla opracowują aplikację, która umożliwi bieżący dostęp do danych diagnostycznych pacjenta, np. badań krwi, zebranych w szpitalach, laboratoriach i innych centrach diagnostycznych. – Rozwój sztucznej inteligencji i robotyzacji może ograniczyć problem niedostatecznej liczby personelu medycznego, a także zmniejszyć koszty związane z zatrudnieniem. Obecnie wynagrodzenia stanowią nawet 70 proc. kosztów prowadzenia szpitala. Nowe technologie nie ograniczą zatrudnienia w sektorze, a wyspecjalizowany personel medyczny będzie mógł skoncentrować się na pomocy chorym. Według szacunków wartość sektora technologii medycznej do 2021 roku wyniesie 280 mld dolarów, co oznacza średni roczny wzrost na poziomie 15,9 proc. – podsumowuje Maciej Dalecki.

inf. prasowa, AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

Joe Black Piątek, 22 Marca 2019, 13:32
przeciez panstwo bez glowy nie moze nic madrego wymyslec- nawet niskokosztowych przedsiewziec nie umie podjac. Glupi obywatele- glupie panstwo- I TO NA TYLE.
Joe Black Piątek, 22 Marca 2019, 13:20
PROFILAKTYKA- to dla NFZ brzmi groznie i jakos chyba nieswojo