Środowiskowe Domy Samopomocy dla osób z autyzmem?

06 Marca 2019, 13:05 pielęgniarka pacjent opieka ręka

W środę do opiniowania skierowany został projekt nowelizacji rozporządzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przewidujący utworzenie nowego typu środowiskowych domów samopomocy.

Środowiskowy dom samopomocy (ŚDS) świadczy usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem realizowanych usług jest pomoc osobom,  które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności
i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Pomoc w tych ośrodkach wsparcia świadczona jest w trybie dziennym, z możliwością prowadzenia miejsc całodobowego pobytu.

ŚDS oferuje indywidualne lub zespołowe treningi samoobsługi i treningi umiejętności społecznych, które służą nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Dla każdego uczestnika ustalany jest indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego. Kadrę stanowią m.in: psycholog, pedagog, pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej i asystent osoby niepełnosprawnej.

Nowy typ środowiskowych domów samopomocy

Projekt noweli rozporządzenia przewiduje wprowadzenie nowego typu ŚDS - "D" - dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

- Utworzenie nowego oddzielnego typu ŚDS dla tej grupy osób z zaburzeniami psychicznymi podyktowane jest koniecznością wyodrębnienia takiej jednostki w związku ze specyficznymi potrzebami tych osób, które do pracy terapeutycznej i poprawy funkcjonowania potrzebują m.in. odpowiedniej organizacji pracy i przestrzeni, np. praca w kameralnych grupach, dostosowanie pomieszczeń (wydzielone strefy aktywności, odpowiednie kolory, faktury, oświetlenie, wyciszenie, zabezpieczenia itp.) - uzasadnia MRPiPS.

Według stanu na koniec 2017 r. liczba ŚDS wynosiła 800 na 29 666 miejsc, z których skorzystało 32 549 uczestników. Projekt nie przewiduje wprowadzenia odrębnych przepisów przejściowych, gdyż typ D będzie nowym typem domu – domy takie obecnie nie funkcjonują

źródło: RCL

JK

Zobacz również:

PSL: 6 proc. PKB na zdrowie już za rok, 500+ na rehabilitację

Mazowiecki NFZ: jak działa ustawa o wsparciu niepełnosprawnych?

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz