PSL: 6 proc. PKB na zdrowie już za rok, 500+ na rehabilitację

06 Marca 2019, 15:56 pieniądze kasa

500 zł dodatku rehabilitacyjnego dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i co najmniej 6 proc. PKB publicznych wydatków na zdrowie już od 2020 r., 1000 zł świadczenia socjalnego miesięcznie dla wychowujących niepełnosprawne dzieci – to propozycje z „Pakietu Społecznego Ludowców”.

We wtorek do Biura Legislacyjnego Sejmu i Biura Analiz Sejmowych skierowano projekt nowelizacji ustaw opracowany przez posłów PSL-UED tzw. „Pakiet Społeczny Ludowców”.

- Pacjenci z obawą obserwują pogarszającą się sytuację służby zdrowia. (...) Brak dostępu do odpowiednich leków, niekontrolowany ich wywóz za granicę powoduje wymierne straty dla pacjentów. Wyznaczanie terminów skutkujących kilkuletnim oczekiwaniem na planową operację stało się przykrym standardem polskiej służby zdrowia. Głośne przedwyborcze hasła, że pacjent jest najważniejszy, zderza się z twardą polską rzeczywistością, która wymaga rzetelnej naprawy. (…) Sytuacja szpitali powiatowych jest tragiczna, brakuje pieniędzy na utrzymanie placówek i na podwyżki dla pielęgniarek, których wkrótce może zabraknąć – uzasadniają wnioskodawcy projektu

W złożonym projekcie noweli ustaw PSL proponuje, by jeszcze w 2019 r. nakłady na ochronę zdrowia stanowiły 5,5 proc. PKB.  W 2020 r. na zdrowie powinniśmy przeznaczać już 6 proc. PKB.

W opinii ludowców "większe środki przełożą się na większą liczbę lekarzy, większą liczbę pielęgniarek i położnych, umożliwią wprowadzenie podwyżek dla personelu medycznego. Głównym skutkiem wzrostu środków na służbę zdrowia będzie zadowolony pacjent."

1000 + na dziecko z niepełnosprawnością

Nowelizacja wprowadza także wsparcie wszystkich rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci, w tym również tych, którzy nieznacznie przekraczają ustalony, sztywny próg dochodowy (1200 zł na os.) w postaci 1000 zł świadczenia socjalnego miesięcznie. 

- Należy zauważyć, że wychowywanie dzieci niepełnosprawnych wiąże się ze znacznie wyższymi kosztami, które ponoszą rodzice. Projektodawcy proponują podwyższenie świadczenia wychowawczego przysługującego dzieciom niepełnosprawnym do wysokości 1000 zł – argumentują potrzebę zmian ludowcy.        

500 zł + na rehabilitacje 

Ludowcy odnoszą się także  do postulatów stawianych przez opiekunów dzieci niepełnosprawnych podczas protestu w Sejmie. Protestujący opiekunowie wnosili wówczas m.in. o przyznanie 500 zł dodatku rehabilitacyjnego dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek, o który wnioskują -tym razem- ludowcy, ma przysługiwać osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18 r.ż. Takie osoby byłyby wspomagane kwotą 500 zł miesięcznie, bez uwzględniania kryterium dochodowego.

- Liczba dorosłych osób z niepełnosprawnością niezdolnych do samodzielnej egzystencji może wynosić nawet 650 tysięcy osób. Biorąc pod uwagę powyższe można szacować, że koszt dla budżetu państwa wprowadzenia dodatku pielęgnacyjnego wyniósłby ok 4 mld zł rocznie – czytamy w uzasadnieniu.

 JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz