Ł.Szumowski: zdrowie jest wyzwaniem nieustającym

07 Marca 2019, 10:07 SZUMOWSKI

Zdrowie jest wyzwaniem nieustającym i będzie wyzwaniem nieustającym przez najbliższe lata - podkreślił minister zdrowia Łukasz Szumowski otwierając w czwartek IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach.

- Kongres wyzwań zdrowotnych mógłby trwać przez cały rok, bo zdrowie jest wyzwaniem nieustającym i będzie wyzwaniem nieustającym przez najbliższe lata - mówił minister.

Jak podkreślił, wynika to z różnych przyczyn, m.in. z tego, że mamy starzejące się społeczeństwo. -  Mamy społeczeństwo, które jest coraz starsze, czyli coraz więcej osób będzie niesamodzielnych - stwierdził.

Coraz więcej osób starszych, osób niesamodzielnych

- Coraz więcej mamy sukcesów w medycynie naprawczej, w związku z tym coraz więcej pacjentów będzie pacjentami przewlekłymi. Coraz więcej mamy możliwości ratowania ludzkiego życia, ale wyzwaniem pozostaje potem utrzymanie pacjentów w drobrostanie, zawsze w możliwie najlepszym zdrowiu, ale medycyna ma też swoje ograniczenia i pacjenci potem wymagają pomocy - wskazywał.

- Musimy przygotować się do starzenia się społeczeństwa, zmienić system aby sprostać temu wyzwaniu - mówił i zwracał uwagę, że chodzi o wzrost osób potrzebujących opieki zdrowotnej, ale także opieki społecznej, bo rośnie liczba osób niesamodzielnych, a wiec potrzebna będzie tu koordynacja opieki zdrowotnej i opieki społecznej.

- Wiemy, że system opieki długoterminowej w Polsce wymaga zdecydowanej poprawy. Często obecnie zdarza się tak, że szpitale, które z zasady powinny być ukierunkowane na medycynę ostrą, pełnią rolę zakładów długoterminowych, gdzie pacjenci przebywają wiele miesięcy, tygodni. To też wymaga zmiany - wskazywał minister.

Optymalizacja kosztów i zasobów kadry medycznej

Ł.Szumowski przypomniał, że kilka dni temu Prezydent RP podpisał ustawę dającą możliwość prowadzenia przez szpitale dyżurów tępych i ostrych. - Szpitale dostaną szansę na to, żeby w sposób racjonalny na danym terenie, w danej populacji kreować politykę bezpieczną dla pacjenta, ale jednocześnie odzwierciedlającą realne zapotrzebowanie.(...) Nie chcemy niczego narzucać, ale dać szansę szpitalom na koordynację swoich działań na danym terenie. To optymalizacja kosztów i kadry medycznej –  przekonywał i dodał, że ogromną rolę mają tu samorządy, wojewodowie oraz dyrektorzy szpitali.

Rosnące nakłady

Kolejnym wyzwaniem - w ocenie ministra zdrowia - jest także wykorzystanie środków finansowych, które mamy w systemie. Przypomniał, że w związku z ustawą o 6 proc. PKB środki w systemie rosną, więc trzeba zastanowić się jak racjonalizować wydatki, aby ten wzrost nakładów przełożył się na poprawę dostępności.

Jak mówił, trzeba zastanowić się co jest pilnie potrzebne, a co jest potrzebne w perspektywie kilkunastu lat.

Zwiększanie dostępności

- Staramy się skracać kolejki - zapewnił Ł.Szumowski przypomniał ogłoszoną w poniedziałek decyzję o nielimitowym finansowaniu tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i zabiegów zaćmy.

- To zwiększanie dostępności jest kluczowe, ale trzeba inwestować również w profilaktykę i edukację o zdrowiu - podkreślił i dodał, że chodzi też o to, aby za kilkanaście lat nie wzrósł gwałtownie odsetek chorych na choroby cywilizacyjne wynikające m.in. z otyłości.

Nowe terapie kontra kod pocztowy

Kolejnym wyzwanie, na które wskazywał szef resortu zdrowia są nowe terapie, technologie, cząsteczki, urządzenia. - To też ogromne wyzwanie. Ceny i koszty nowoczesnych terapii często są wykraczające poza rozsądek i możliwość reagowania płatnika publicznego. Zwiększamy ilość programów lekowych i urządzeń, ale trzeba to robić w sposób wyważony. Nie ma systemu który finansuje wszystkie nowoczesne technologie - mówił Ł.Szumowski.

- Wiemy, że te nowe terapie są coraz skuteczniejsze, spersonalizowane (…)  i jest to niewątpliwie przyszłość. Z drugiej strony wiemy, że często kod pocztowy waży więcej niż kod genetyczny, bo warunki socjo-ekonomiczne często bardziej odbijają się na zdrowiu niż uwarunkowania genetyczne. Dlatego staramy się wyrównywać szanse i zmniejszać nierówności społeczne m.in. poprzez program Czyste powietrze, 500+, czyli programy ponadsektorowe - dodał.

Zwrócił uwagę, że z kolei resort zdrowia stara się wprowadzać takie same standardy opieki niezależnie od tego, gdzie pacjent mieszka i podał przykład pilotażu sieci onkologicznej.

Minister wspomniał również o Agencji Badań Medycznych. Jak mówił, dzieci takim agencjom pacjenci otrzymują pomoc, ale jest to też wsparcie dla gospodarki.

Na zakończenie ocenił, że ten szereg różnych działań powinien doprowadzić do poprawy systemu, jednak zastrzegł, że nie stanie się to z dnia na dzień.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz