Szpitale: raport dot. podawania leków niebezpiecznych

07 Marca 2019, 13:19 lekarz lekarze szpital

Raport zlecony przez European Biosafety Network rzuca światło na warunki sanitarne panujące w szpitalach w całej UE, które zagrażają życiu pielęgniarek i farmaceutów, pozostałego personelu szpitali, opiekunów i pacjentów. Raport zostanie przedstawiony podczas obrad okrągłego stołu na temat zapobiegania narażeniu na leki niebezpieczne w opiece zdrowotnej, które odbędą się w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Raport ujawnia m.in. poważne zaniechania dotyczące czystości i warunków pracy ambulatoryjnych oddziałów onkologicznych, w których niebezpieczne leki cytotoksyczne są stosowane głównie przez pielęgniarki w leczeniu nowotworów: 18 proc. badanych szpitali nie wdrożyło żadnej polityki w zakresie czyszczenia tych obszarów, 45 proc. respondentów nie przeprowadza standardowego, rutynowego monitorowania zanieczyszczeń, a u 42 proc. personelu - nie są wykonywane regularnie testy medyczne. 

Raport opiera się na badaniu przeprowadzonym wśród farmaceutów szpitalnych i pielęgniarek onkologicznych, które koncentrowało się w szczególności na narażeniu na leki cytotoksyczne. Leki te są niezbędne w leczeniu nowotworów, ale również rakotwórcze, ale mogą być też bardzo niebezpieczne dla personelu, pacjentów i ich rodzin. Ekspozycja na leki cytotoksyczne może powodować bowiem ostre podrażnienia skóry i oczu, jak również nudności, bóle i zawroty głowy. Ekspozycja wiąże się również z powikłaniami w okresie ciąży, w tym częstszym występowaniem poronień samoistnych, wad wrodzonych, niskiej masy urodzeniowej i niepłodności.

Badania wykazują, że pielęgniarki narażone na leki cytotoksyczne są dwukrotnie bardziej narażone na poronienie, a pracownicy szpitali posługujący się lekami cytotoksycznymi są trzykrotnie bardziej narażeni na rozwój nowotworu złośliwego.

Raport wykazał, że:

    • 23 proc. ambulatoryjnych oddziałów onkologicznych nie zapewnia polityki szkoleniowej dla personelu zajmującego się lekami niebezpiecznymi,
    • regularne testy medyczne są wykonywane tylko w 58 proc. oddziałów,
    • regularne monitorowanie zanieczyszczeń powierzchni jest prowadzone tylko w 55 proc. ambulatoryjnych oddziałów onkologicznych,
    • 14 proc. procedur związanych z przygotowaniem leków niebezpiecznych i 59 proc. przekłuwania worków z lekami nie odbywa się w aptekach, co oznacza, że wiele pielęgniarek na oddziałach jest narażonych na ryzyko rozlania i wycieków.

 

Raport zatytułowany „Obserwatorium bieżącej praktyki w zakresie bezpieczeństwa biologicznego w onkologii europejskiej” został zlecony przez European Biosafety Network, europejską grupę utworzoną przez pielęgniarki i związkowców w opiece zdrowotnej, która promuje i prowadzi kampanie na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i pacjentów.

Badanie zostało przeprowadzone przez Ipsos MORI, międzynarodową organizację badawczą i obejmuje 14 krajów w całej UE, w tym Hiszpanię, Portugalię, Francję, Włochy, Danię, Łotwę, Estonię, Holandię, Wielką Brytanię, Belgię, Irlandię, Polskę, Niemcy, Szwecję.

Raport ujawnił również nieprawidłowości w aptekach szpitalnych, gdzie przygotowuje się i przechowuje wiele leków niebezpiecznych, stosowanych w leczeniu.

W 11 proc. badanych aptek nie wdrożono protokołów regularnych dekontaminacji w obszarach, w których posługiwano się niebezpiecznymi lekami, a prawie połowa z nich nie monitorowała powierzchni pod kątem zanieczyszczenia.

Ponadto ujawniono, że wyroby medyczne, takie jak strzykawki i igły, są nadal w powszechnym użyciu, pomimo dostępności i zalecenia stosowania nowoczesnych urządzeń, takich jak urządzenia do transferu leków w systemie zamkniętym (CSTD), które zapewniają lepszą profilaktykę narażenia poprzez systemy zamknięte.

źródło: European Biosafety Network

 Zobacz również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz