BCC o e-skierowaniach: planowany termin wdrożenia jest nierealny

08 Marca 2019, 10:11 lekarz- komputer- laptop- internet- e-zdrowie

Planowany termin wdrożenia e-skierowań w Systemie Informacji Medycznej od 1 kwietnia br. nie jest realny - ocenia BCC. Wskazuje ponadto, że w projekcie rozporządzenia brakuje mechanizmów regulujących np. wycofanie skierowania, a ponadto projektodawca nie dostrzega kosztów dla placówek medycznych.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej określa wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, dla których skierowania wystawiane są w postaci elektronicznej w SIM.

W myśl projektu, skierowania elektroniczne, które będą obowiązywać w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), poradniach specjalistycznych realizujących kontrakt z NFZ, do których wymagane jest skierowanie, w szpitalach, pracowniach diagnostycznych i zabiegowych. Chodzi o skierowania na badania medycyny nuklearnej, TK, MR, PET, badania endoskopowe przewodu pokarmowego, echo płodu.

- Ze względu na zagwarantowany pacjentom ubezpieczonym swobodny wybór miejsca leczenia, z czym związane jest scedowanie na pacjenta poszukiwania dla siebie konkretnej poradni czy zakładu leczniczego, lekarz kierujący zawsze będzie musiał wydać do rąk pacjenta skierowanie w wersji papierowej – podkreśla BCC. 

Według BCC, ograniczenia osobiste i zdrowotne pacjentów, także związane z wiekiem, czy brak możliwości technicznych, wymagają opracowania sposobu, w jaki poradnia / zakład leczniczy, który umieści pacjenta w kolejce na wizytę, zabieg albo badanie, będą zobligowane zwrotnie poinformować pacjenta o terminie planowanej wizyty.

Jak podkreśla BCC, w projekcie nie ma również opisu mechanizmów regulujących wycofanie skierowania, zmiany kwalifikacji na tryb cito lub przyjęcia poza kolejnością.

Biorąc pod uwagę powyższe, ze względu na fakt, iż nie ma jeszcze obowiązku dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej i do końca 2019 roku może być ona prowadzona odręcznie, podany w projekcie termin wdrożenia skierowań w Systemie Informacji Medycznej od 1 kwietnia br. nie jest zdaniem BCC realny.

Jak ocenia BCC, teoretycznie, aby sprostać wymogom od 1 kwietnia br., należałoby wyposażyć lekarzy w tablety (laptopy) z odpowiednim oprogramowaniem, bezpiecznymi łączami (do systemów HIS i SIM), a to generuje duże, dodatkowe koszty. Konieczne jest bowiem zapewnienie bezpiecznego połączenia VPN z tabletu (laptopa) lekarza do serwera placówki leczniczej i do systemu HIS.

- Przy zaletach nowej regulacji, projektodawca, który nakłada na ww. zakłady nowy obowiązek, nie dostrzega kosztów dla tych jednostek - dodaje.

Źródło: BCC

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz